Krátké zprávy » TERMÍN VALNÉ HROMADY SKFČR!

18.01.2018 | TERMÍN VALNÉ HROMADY SKFČR!  »

První (řádná) Valná hromada proběhne v sobotu 24. února v Praze, druhá (mimořádná) pravděpodobně proběhne v pátek 30. března opět v Praze (jedná se o nepracovní pátek před Velikonocemi, který je dle ohlasů delegátů vhodnější než původně uvažovaná sobota). Proč jsou uvedeny termíny dva? Nové zákony říkají, že aby byla Valná hromada usnášeníschopná, musí se sejít více jak polovina členů. Je velmi vysoká pravděpodobnost, že se tak v řádném termínu 24. února nestane (resp. nikdy v novodobé historii SKFČR se tak vysoký počet členů na Valné hromadě nesešel). Je tedy vysoce pravděpodobné, že tato Valná hromada nebude moci proběhnout, bude krátce po zahájení ukončena a bude vyhlášen druhý, náhradní termín, na kterém je Valná hromada dle zákona usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných.