Krátké zprávy » Grand Prix Jalex Krnov 2012 - propozice

24.10.2012 | Grand Prix Jalex Krnov 2012 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Jalex Team Krnov - Jaroslav Mlček
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: neděle 18. listopadu 2012
Místo konání: Klub Kofola, ul. Bruntálská, část Kostelec, 794 01 Krnov (mapa zde)
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 14. listopadu 2012 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - rozhodčím hradí náklady pořadatel dle směrnic SKFČR
Ubytování: - hradí soutěžící sám
- žádosti o ubytování pošlete nejpozději do 14. listopadu 2012 pořadateli
Informace: - Jaroslav Mlček
- e-mail: jalex@tiscali.cz
- tel.: 604 329 967
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR, včetně dodatků
- soutěží se podle všech platných antidopingových pravidel, všichni účastníci jsou povinni se na vyzvání podrobit dopingové kontrole
Podmínky účasti: - včas a řádně podaná přihláška
- další podmínky uvedeny níže
Startovné: - muži, ženy, junioři, dorostenci: 100 Kč
- úhrada při prezentaci pořadateli soutěže
Kategorie: - dorostenci do 18 let
- junioři do 23 let
- muži do 30 let
- muži nad 30 let
- bodyfitness ženy
- bikiny

- v případě vyšší účasti závodníků mohou být závodníci rozděleni do více kategorií (v kulturistice dle váhy, v bodyfitness a bikiny dle výšky)
Poznámka: - soutěž je určena pro začínající závodníky, pro závodníky neregistrované, závodníky jarních soutěží juniorů (s výjimkou medailistů a reprezentantů) a dorostu (s výjimkou reprezentantů)
- přesné podmínky startu a vše o soutěžích v kondiční kulturistice, bodyfitness, bikiny a fitness dětí najdete v tomto článku
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Jaroslav Mlček
Organiz. pracovník: Marek Adami
Vedoucí závodníků: Jan Roško
Lékař: MUDr. Olga Voříšková
Konferenciér: Jiří Szazka
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: - uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- 11:00 - 12:30 - prezentace
- 12:30 - 13:00 - porada rozhodčích
- 13:00 - 18:00 - semifinále + finále
E) RŮZNÉ
Vstupné: - jednotné 100,- Kč
Ceny: - věcné ceny, diplomy, poháry
Upozornění: - hudbu k volné sestavě (pro kategorie, kterých se to týká) pouze v MP3 zaslat společně s elektronickou přihláškou (hudba na CD již není možná)
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- závodníci nesmí používat soutěžní barvy Dream Tan #2 (a jakékoliv jiné "špinící" barvy), povoleny jsou Jan Tana, Pro Tan, Dream Tan Knight apod.; závodník, který použije nepovolenou barvu, nemůže být vpuštěn na pódium
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracoval Jaroslav Mlček
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK