Krátké zprávy » Antidopingový výbor může odebírat i vzorky krve

17.01.2011 | Antidopingový výbor může odebírat i vzorky krve  »

Zdroj: skfcr.cz


Na soutěži Grand Prix PEPA Opava 2010 komisaři Antidopingového výboru České republiky poprvé v historii odebírali kontrolovaným závodníkům v kulturistice kromě vzorků moči i vzorky krve. O vyjádření k těmto odběrům jsme požádali vedoucího Exekutivy pro kontrolu dopingu ADV ČR RNDr. Jana Chlumského: „Odběry vzorků krve řeší Světový antidopingový kodex, Mezinárodní standard pro testování, Antidopingová pravidla IFBB a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. Tyto dokumenty platí i pro Svaz kulturistiky a fitness ČR, pro účastníky jím řízených soutěží i pro ostatní sportovce ve svazu registrované. Odběry krve se provádí ve světě již mnoho let rutinně a ADV ČR k těmto odběrům přistoupil koncem roku 2009, kdy WADA akreditovaná laboratoř v Praze zavedla metodiku krevních analýz. Odběry krve se provádí zpravidla souběžně s některými močovými testy z rozhodnutí Exekutivy pro kontrolu dopingu ADV ČR nebo z nařízení příslušné mezinárodní sportovní federace. Odmítnutí krevního odběru se považuje za odmítnutí dopingové kontroly dle čl. 2.3 Směrnice se všemi jeho následky.“