Krátké zprávy » Vánoční pohár 2010 - pozvánka

13.12.2010 | Vánoční pohár 2010 - pozvánka  »

18.12. se v Delta Fitness Praha uskuteční již 9. ročník silově-vytrvalostní soutěže Vánoční pohár.

Pořadatel: DELTA FITNESS Praha
Místo konání: Posilovna DELTA FITNESS
 Vybíralova 964/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most II.
(budova Fakultní základní školy)

Disciplíny

- tlak vleže (počet opakování se 60 % tělesné hmotnosti)
- shyby na hrazdě (počet opakování)
- dřep (počet opakování s 80 % tělesné hmotnosti)

Kategorie: bez rozdílu věku, váhy

Přihlášky: jméno, příjmení a rok narození nahlaste nejpozději do 17.12.2010 v posilovně nebo na telefonu 606 376 750 - M. Tichý

Prezentace: posilovna DELTA FITNESS, sobota 18.12.2010, 12.00-12.45 hod.
Začátek závodu: sobota 18.12. 2010 ve 13.00 hod.
Startovné: 100,- Kč
Diváci: vstupné 50,-Kč

Disciplíny - pravidla:

  1. Tlak vleže na rovné lavici - bench press s činkou vážící 60 % tělesné hmotnosti závodníka. Provedení: leh na lavici, chodidla opřená o zem, činka je uchopena ze stojanu širokým úchopem (minim. na šířku ramen, měřeno mezi palci). Činku závodník spouští na dotek horní části hrudníku. V dolní poloze pohyb nepřerušuje a okamžitě činku zvedá, neodráží od hrudníku. Za každé ukončené opakování si závodník připisuje 1 bod.
  2. Shyby na hrazdě úzkým úchopem podhmatem nebo širokým úchopem nadhmatem. Provedení: shyby provádíme z úplného visu, tedy z polohy maximálního protažení co nejvýše, alespoň k bradě. Cvik se provádí bez švihání tělem, především nohou. Za každý shyb si závodník připisuje 2 body.
  3. Dřep s činkou vážící 80 % tělesné hmotnosti závodníka. Provedení: stoj rozkročný v šíři ramen, činka je na horní části trapézových svalů. Dřep provádíme do horizontální polohy se zemí nebo těsně pod ni. Nesmí docházet k odrážení od lýtek. není povolena podložka pod chodidla. Za každý správně provedený dřep si závodník připisuje 1 bod.
    Odpočinek mezi opakováními u jednotlivých disciplín je max. 5 sekund.
  4. Každý závodník má jeden pokus v každé disciplíně.
  5. Vítězem se stává účastník s nejvyšším počtem bodů ze všech disciplín.