Krátké zprávy » Smartlabs Cup 2010 - propozice

04.11.2010 | Smartlabs Cup 2010 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Bc. Martina Hamáčková a Smartlabs, s. r. o.
Datum konání: sobota, 13. listopadu 2010
Místo konání: KS Omega MUSILKA, Lidový dům, Musilova 2, 614 00 Brno - Husovice
Přihlášky: - pouze elektronicky na www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 10. 11. 2010 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčí - dle dohody SKFČR
Ubytování: - hradí soutěžící sám
- žádosti o ubytování pošlete nejpozději do 10. 11. 2010 pořadateli
Informace: Luboš Koumal, tel.: 605 70 54 22, moog35andy@yahoo.com
Bc. Martina Hamáčková - tel.: 732 74 57 41, hami88@seznam.cz
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - dle pravidel SKFČR a IFBB
Podmínky účasti: - včas a řádně podaná přihláška, další podmínky uvedeny níže
Kategorie: - dorostenci do 18 let
- junioři do 21 let
- muži do 30 let
- muži nad 30 let
- bodyfitness ženy
Upozornění: - v případě vyšší účasti závodníků (12 a více) mohou být kategorie rozděleny na polovinu podle váhy závodníků
- soutěž je určena pro začínající závodníky, pro závodníky neregistrované, závodníky jarních soutěží juniorů (s výjimkou medailistů a reprezentantů) a dorostu (s výjimkou reprezentantů)
- podrobné podmínky startu zobrazíte kliknutím zde
- v případě pochybností, zda se můžete zúčastnit, pište na praha@skfcr.cz
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Lubomír Koumal
Vedoucí org. komise: Bc. Martina Hamáčková
Konferenciér: Bc. Lukáš Roubík
Vedoucí závodníků: Bc. Pavel Župka
Lékař: MUDr. Hana Hoffmann
Rozhodčí: uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
12:00 - 12:30 prezentace
12:30 - 13:00 porada rozhodčích
13:00 - 18:00 semifinále + finále
E) RŮZNÉ
Ceny: - věcné ceny, diplomy, medaile
Poznámka: - ve finále jsou volné sestavy všech závodníků kategorií kulturistiky
- hudbu k volné sestavě pouze na CD, kvalitně nahranou a na začátku
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracoval Luboš Koumal
- schválil Ing. Martin Jebas - předseda STK