Krátké zprávy » XXtreme GP Ústí nad Labem 2010 - propozice

27.10.2010 | XXtreme GP Ústí nad Labem 2010 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Universal Gym Ústí nad Labem
Datum konání: neděle, 31. října 2010
Místo konání: Divadlo Teplice, U Císařských lázní 761/4, Teplice
Přihlášky: - pouze elektronicky na www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 27. 10. 2010 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčí - dle dohody SKFČR
Ubytování: - hradí soutěžící sám
- žádosti o ubytování pošlete nejpozději do 27. 10. 2010 pořadateli
Informace: Radek Čejka, universalgym@volny.cz
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - dle pravidel SKFČR a IFBB
Podmínky účasti: - včas a řádně podaná přihláška
- pro závodníky kondiční kulturistiky podmínky startu kliknutím zde
- pro závodníky sportovní kulturistiky, klasické kulturistiky a bodyfitness platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2010
Kategorie: - kondiční kulturistika: do 18 let, do 21 let, do 30 let, nad 30 let
- sportovní kulturistika: do 80 kg, nad 80 kg, masters nad 40 let
- klasická kulturistika: jedna kategorie
- bodyfitness ženy: jedna kategorie
Upozornění: - v případě většího počtu závodníků v jednotlivých kategoriích mohou být kategorie rozděleny dle váhy závodníků
- soutěž v kondiční kulturistice je určena pro začínající závodníky, pro závodníky neregistrované, závodníky jarních soutěží juniorů (s výjimkou medailistů a reprezentantů) a dorostu (s výjimkou reprezentantů)
- soutěže ostatních kategorií jsou určeny pro registrované závodníky SKFČR podobně jako ostatní pohárové soutěže
- v případě pochybností, zda se můžete zúčastnit, pište na praha@skfcr.cz
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Radek Čejka
Org. pracovník: Rudolf Polcar
Vedoucí závodníků: Miroslav Hubner
Lékař: MUDr. Jaroslav Bednář
Rozhodčí: uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
10:30 - 11:30 prezentace
13:00 oficiální zahájení soutěže
13:10 semifinále
16:00 - 18:00 finále
19:00 raut (pro zvané)
E) RŮZNÉ
Ceny: - věcné ceny
Poznámka: - vstupné na soutěž 150 Kč, vstupné na raut 150 Kč
- předprodej vstupenek: dobírkou na adrese pořadatele
- raut pro zvané s platnou banketkou v restauraci plavecké haly
- ve finále jsou volné sestavy všech závodníků kategorií kulturistiky
- hudbu k volné sestavě pouze na CD, kvalitně nahranou a na začátku
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracoval Radek Čejka
- schválil Ing. Martin Jebas - předseda STK