Krátké zprávy » Pražský pohár 2010 - propozice

27.10.2010 | Pražský pohár 2010 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Partner Prag spol. s r. o.
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 30. 10. 2010
Místo konání: Praha - Branické divadlo, Praha 4 - Braník
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 27. 10. 2010 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčím hradí náležitosti SKFČR dle směrnic SKFČR
Ubytování: - zajistí pořadatel dle zájmu na náklady vysílajícího subjektu
Informace: - Ludvík Pokorný, tel.: 603 804 229
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2010
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
Kategorie: muži:
- kulturistika do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg a nad 90 kg
- klasická kulturistika
- kulturistika masters nad 40 let
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Ludvík Pokorný
Organiz. pracovník: Ludvík Pokorný ml.
Vedoucí závodníků: Miroslav Tichý
Lékař: MUDr. Jana Jůdková
Konferenciér: Petr Holman
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- 12:30 - 13:30 prezentace závodníků
- 14:00 semifinále
- 17:00 finále
E) RŮZNÉ
Ceny: - věcné ceny od sponzorů a spolupracujících firem
Upozornění: - hudbu k volné sestavě pouze na CD, kvalitně nahranou a na začátku
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracoval Ludvík Pokorný
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK