Krátké zprávy » GP Pepa Opava 2010 - propozice

27.09.2010 | GP Pepa Opava 2010 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: PEPA Sport Opava, s. r. o.
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 23. 10. 2010
Místo konání: - Víceúčelová hala Opava
- Žižkova 8/2904, 746 01 Opava
- tel.: +420 553 759 340, fax: +420 553 759 362
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 20. 10. 2010 (23:59)
- týká se také rozhodčích (pouze předem nominovaní)
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčím hradí náležitosti SKFČR dle směrnic SKFČR
Ubytování: - ubytování zajistí pořadatel na základě písemné žádosti na náklady objednávajících, objednávky na ubytování zašlete na sekretariat@pepasport.cz do 15. 10. 2010, platbu za ubytování zašlete na číslo účtu 190666490237/0100 nebo uhradíte na místě

- hotel Koruna, náměstí Obránců míru 17, www.hotelkoruna.cz (hotel je celý rezervován pro soutěž a ubytování můžete objednat pouze u pořadatele, hotel nebude akceptovat osobní objednávky), ceník a fotografie najdete zde.

Informace: - PEPA Sport Opava, s. r. o., Zámecký okruh 8, 746 01 Opava
- tel.: +420 553 625 512 (po - pá 8:00 - 21:00, so - ne 9:00 - 18:00)
- tel. (anglicky): +420 777 224 918
- fax: +420 553 627 820
- e-mail: sekretariat@pepasport.cz, www.pepasport.cz
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Podmínky účasti: - registrační průkaz SKFČR platný na rok 2010
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
- všichni účastníci musí být členy IFBB
- zahraniční musí mít potvrzení vysílající národní federace
Kategorie: věková:
- dospělí bez omezení
- fitness dětí - 8 až 15 let

váhová:
- kulturistika muži do 80 kg, do 90 kg, nad 90 kg
- klasická kulturistika muži - jedna kategorie*)
- bodyfitness ženy - jedna kategorie*)
- bikiny ženy - jedna kategorie*)
- fitness dětí - jedna kategorie*)

*) bude-li v kategorii více jak 12 účastníků, budou po prezentaci rozděleni do dvou kategorií dle výšky; v tomto případě proběhne semifinále pro obě kategorie zvlášť, následuje tzv. superfinále (kategorie sloučená do jedné) podle pokynů hlavního rozhodčího po dohodě s ředitelem soutěže

Námitky: - podávají se odvolací komisi s vkladem 500 Kč
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Petr Čech
Ved. org. komise: Jiří Prudil, Petr Čech
Vedoucí závodníků: Jiří Kaštovský, Michal Víteček
Lékař: MUDr. Sylva Chvílová
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
pátek (22. 10.)  
- od 14:00 - ubytování zahraničních výprav
- od 15:00 - prezentace soutěžících bojových sportů, armwrestlingu, bench-pressu
- od 17:00 - zahájení Sportovního víkendu PEPA Opava
- semifinále soutěží v bojových sportech, armwrestlingu, bench-pressu
sobota (23. 10.)  
- 09:00 - 10:00 - prezentace soutěžících GP PEPA Opava (kulturistika, klasická kulturistika, bodyfitness, bikini, fitness dětí) - víceúčelová hala Opava
- prezentace soutěžících (strongman)
- 10:00 - zahájení soutěže strongmanů
- 12:00 - 16:00 - semifinále GP PEPA Opava
- 16:00 - pokračování soutěže strongmanů (v programu GP PEPA Opava)
- 17:00 - 21:00 - finále GP PEPA Opava
- 21:00 - 03:00 - závěrečný banket v hotelu Koruna (pro vítěze kategorií, zahraniční hosty, čestné hosty, rozhodčí a pořadatele - jen s pozvánkou!)
E) RŮZNÉ
Nástup: - slavnostní nástup bude podle momentálních pokynů ředitele soutěže
Vstup: - se závodníky bude povolen vstup pouze jedné osobě doprovodu
Vstupenky: - zájemci o vstupenky si je mohou objednat na dobírku na adrese PEPA Sport Opava, s. r. o., Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, nebo na e-mailové adrese sekretariat@pepasport.cz
- hala je pro 1.500 lidí
- vstupné (pátek 22. 10. 2010) - 80 Kč
- vstupné (sobota 23. 10. 2010) - 200 Kč
Ceny: - závodníci na prvních šesti místech v kategoriích GP PEPA Opava obdrží věcné ceny v celkové výši cca 1.000.000 Kč, soutěžící v ostatních sportech obdrží věcné ceny v celkové výši cca 300.000 Kč
Absolutní vítěz: - bude určen porovnáním vítězů jednotlivých kategorií mužů, resp. žen rozhodčími a získá pamětní prsten Grand Prix PEPA Opava 2010
Doprava: - hotel Koruna leží v centru města, z nádraží ČD (ČAD) 3 stanice autobusem č. 206, č. 218, č. 201, č. 204
- víceúčelová hala autobus č. 217, č. 218
Upozornění: - hudbu k volné sestavě pouze na CD, kvalitně nahranou a na začátku
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
Propozice: - zpracoval sekretariát PEPA Sport Opava, s. r. o.
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK