Krátké zprávy » GP Fitness Vyškov 2010 - propozice

06.09.2010 | GP Fitness Vyškov 2010 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: OS Wellness 2000
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: neděle 19.9.2010
Místo konání: Posádkový dům armády (PDA), Dědická 29A, Vyškov - Dědice
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 15. 09. 2010 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčím hradí náležitosti SKFČR dle směrnic SKFČR
Ubytování: - zajistí pořadatel dle zájmu v hotelu Atrium, Kroměřížská 4, Vyškov, tel.: 517 333 940 (na náklady vysílajícího subjektu)
Informace: - gottvaldovaz@seznam.cz, miroslavgottvald@seznam.cz
- gsm: 776 871 467, 776 829 479
- web: www.fitnessclub-zdena.com
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2010
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
Kategorie: ženy:
- bodyfitness do 164 cm, bodyfitness nad 164 cm
- fitness
muži:
- klasická kulturistika
- fitness
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Milan Crhonek
Organiz. pracovník: Zdenka Gottvaldová, Hana Hrebičíková, Ludmila Celá
Vedoucí závodníků: Miroslav Gottvald
Lékař: MUDr. Břetislav Sváček
Konferenciér: Petr Kopal
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- 11:00 - 12:45 prezentace závodníků
- 12:45 - 13:00 porada rozhodčích
- 13:00 - 14:30 semifinále
- 15:00 - 17:00 finále
E) RŮZNÉ
Ceny: - finanční a věcné ceny od promotérů a sponzorů
Upozornění: - po skončení finále raut pro sponzory, hosty, medailisty a trenéry
- součástí soutěže je promenáda v šatech a soutěž o nejhezčí zadeček GP
- hudbu k volné sestavě pouze na CD, kvalitně nahranou a na začátku
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracovala Zdena Gottvaldová
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK