Krátké zprávy » Mistrovství České republiky ml. a st. dorostu 2010 - propozice

02.06.2010 | Mistrovství České republiky ml. a st. dorostu 2010 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: SK Radoch Ostrava
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 12. června 2010
Místo konání: Rock & Roll GARAGE, Martinovská 3262/50, Ostrava - Martinov
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 09. 06. 2010 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčím hradí náležitosti SKFČR dle směrnic SKFČR
Informace: Tomáš Dluhoš, tel.: 724 431 660, dluhos@skfcr.cz
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2010
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
Kategorie: mladší dorost
- kulturistika do 65 kg, nad 65 kg
starší dorost
- kulturistika do 65 kg, do 72 kg, nad 72 kg
- bodyfitness dorostenky (jedna kategorie)
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Tomáš Dluhoš
Organiz. pracovník: Tomáš Dluhoš
Vedoucí závodníků: Petr Dluhoš
Lékař: Michal Švejda
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- 09:30 - 10:30 prezentace závodníků
- 11:00 - 13:00 semifinále
- 14:00 - 16:30 finále
E) RŮZNÉ
Ceny: - diplomy, medaile a věcné ceny od sponzorů
Upozornění: - znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
- volný vstup bude povolen pouze závodníkům a jejich trenérům
- za odložené věci, případně jejich ztrátu pořadatel neodpovídá
- hudbu k volné sestavě pouze na CD (nahranou na první pozici)
- též je možná hudba ve formátu MP3, avšak pouze na disku CD (na první pozici)
- z technických důvodů nebudou pro soutěžící k dispozici sprchy
- ze soutěže proběhne přímý přenos na http://tv.ronnie.cz/live
Propozice: - zpracovala Tomáš Dluhoš
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK