Krátké zprávy » Mistrovství Čech v kulturistice st. dorostů a juniorů 2010 - propozice

25.05.2010 | Mistrovství Čech v kulturistice st. dorostů a juniorů 2010 - propozice  »

V sobotu 5. června se v Hradci Králové uskuteční Mistrovství Čech v kulturistice staršího dorostu a juniorů.

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Body Fit Club Hradec Králové
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 5. června 2010
Místo konání: Nechanice u Hradce Králové, Kulturní dům, Raabova 110, 503 15
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 01. 06. 2010 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčím hradí náležitosti SKFČR dle směrnic SKFČR
Informace: Jan Smejkal, tel: 604 537 110, 494 940 613, smejkal.j@seznam.cz
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2010
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
Kategorie: starší dorost
- kulturistika do 65 kg, do 72 kg, nad 72 kg
junioři
- kulturistika do 70 kg, do 77 kg, nad 77 kg
- klasická kulturistika junioři
- bodyfitness juniorky
Upozornění: - soutěžící mohou startovat jen v jedné kategorii (kulturistika nebo klas. kulturistika)
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Ing. Jan Smejkal
Organiz. pracovník: Vladimír Fof
Vedoucí závodníků: Pavel Volár
Lékař: MUDr. Vladimír Medek
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- 10:00 - 11:00 prezentace závodníků
- 11:30 - 14:00 semifinále
- 15:00 - 18:00 finále
E) RŮZNÉ
Informace: - Nechanice se nacházejí 15 km od Hradec Králové na trase do Nového Bydžova
Ceny: - diplomy, medaile a věcné ceny od sponzorů
Upozornění: - znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
- volný vstup bude povolen pouze závodníkům a jejich trenérům
- za odložené věci, případně jejich ztrátu pořadatel neodpovídá
- hudbu k volné sestavě pouze na CD (nahranou na první pozici)
- též je možná hudba ve formátu MP3, avšak pouze na disku CD (na první pozici)
- z technických důvodů nebudou pro soutěžící k dispozici sprchy
- ze soutěže proběhne přímý přenos na http://tv.ronnie.cz/live
Propozice: - zpracoval Ing. Jan Smejkal
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK