Krátké zprávy » MČR mužů, žen a párů 2010 - propozice

16.04.2010 | MČR mužů, žen a párů 2010 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Fitness Factory Jihlava
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 8. května a neděle 9. května 2010
Místo konání: Dům kultury odborů, Jihlava
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 05. 05. 2009 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Vstupenky: - v předprodeji k zakoupení on-line zde
- k zakoupení též v DKO Jihlava, Fit Factory Jihlava, Pepasport Opava
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčím hradí náležitosti SKFČR dle směrnic SKFČR
Ubytování: - ubytovna Delvita, tel.: 724 125 632 (e-mail viz níže)
Informace: - Věra Mikulcová, tel.: 777 206 289
- Jana Paulátová, tel.: 724 125 632
- e-mail: fitfactory@centrum.cz
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2010
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
- kategorií, které jsou vypsány i na Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy, se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří se z těchto postupových soutěží nominují (tzn. pouze finalisté)
Kategorie: věková
- bez omezení
váhová
- muži kulturistika - do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg, nad 90 kg
- muži klasická kulturistika - do 180 cm a nad 180 cm
- muži fitness - jedna kategorie
- ženy fitness - jedna kategorie
- ženy kulturistika - jedna kategorie
- ženy masters kulturistika - jedna kategorie
- ženy bodyfitness - do 160 cm, do 164 cm a nad 164 cm
- ženy masters bodyfitness - jedna kategorie
- kulturistika smíšených párů - jedna kategorie
Upozornění: - soutěžící mohou startovat jen v jedné kategorii (kulturistika nebo klas. kulturistika)
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Jana Paulátová
Organiz. pracovník: Bohumír Vojtovič
Vedoucí závodníků: Petr Čech
Lékař: MUDr. Karel Dvorník
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
sobota 08. 05.  
- 10:00 - 12:00 prezentace závodníků
- 12:00 - 17:00 semifinále
- 14:00 nominace žen na ME
- 17:00 nominace mužů na ME
neděle 09. 05.  
- 09:00 - 12:00 seminář trenérů (i pro veřejnost)
- 13:00 slavnostní zahájení
- 13:30 - 18:30 finále
E) RŮZNÉ
Ceny: - diplomy, medaile, věcné ceny
Upozornění: - znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
- volný vstup bude povolen pouze závodníkům a jejich trenérům
- za odložené věci, případně jejich ztrátu pořadatel neodpovídá
- hudbu k volné sestavě pouze na CD, kvalitně nahranou a na začátku
- též je možná hudba ve formátu MP3, avšak pouze na disku CD (na první pozici)
- z technických důvodů nebudou pro soutěžící k dispozici sprchy
- ze soutěže proběhne přímý přenos na http://tv.ronnie.cz/live
Propozice: - zpracovala Jana Paulátová, DiS.
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK