Krátké zprávy » Mistrovství Čech v kulturistice mužů a žen 2010 - propozice

28.04.2010 | Mistrovství Čech v kulturistice mužů a žen 2010 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: SKK Hrádek nad Nisou
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 1. května 2010
Místo konání: DK Beseda, Horní náměstí 124, 463 34 Hrádek nad Nisou
Přihlášky: - pouze elektronicky na www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 27. 04. 2009 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčím hradí náležitosti SKFČR dle směrnic SKFČR
Informace: Jan Bílý, tel.: 733 175 899 e-mail: skolnikovi@email.cz
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2010
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
Kategorie: věková
- bez omezení
váhová
- muži - kulturistika do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg
- muži - klasická kulturistika do 180 cm a nad 180 cm
- ženy - bodyfitness do 160 cm, do 164 cm a nad 164 cm
Upozornění: - soutěžící mohou startovat jen v jedné kategorii (kulturistika nebo klas. kulturistika)
- ve finále předvedou volnou sestavu všichni závodníci (platí pro kategorie mužů)
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Jaroslav Poláček
Organiz. pracovník: Jan Bílý
Vedoucí závodníků: Ludvík Petříček
Lékař: MUDr. Květa Rosinová
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
09:00 - 10:00 prezentace
10:00 semifinále
15:00 finále
E) RŮZNÉ
Ceny: - diplomy, medaile, poháry, doplňky výživy - dle finančních možností
Upozornění: - znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
- volný vstup bude povolen pouze závodníkům a jejich trenérům
- za odložené věci, případně jejich ztrátu pořadatel neodpovídá
- hudbu k volné sestavě pouze na CD, kvalitně nahranou a na začátku
- též je možná hudba ve formátu MP3, avšak pouze na disku CD (na první pozici)
- ze soutěže proběhne přímý přenos na http://tv.ronnie.cz/live
Propozice: - zpracovali Jaroslav Poláček a Jan Bílý
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK