Krátké zprávy » Mistrovství světa ve fitness dětí 2010 - propozice

18.03.2010 | Mistrovství světa ve fitness dětí 2010 - propozice  »

Organizační výbor, pověřený Slovenskou asociací kulturistiky, fitness a powerliftingu, si dovoluje pozvat Vaši národní federaci k účasti na nadcházející IFBB - Mistrovství světa ve fitness dětí 2010, které se bude konat v hlavním městě Slovenska, Bratislavě od 2. 7. do 5. 7. 2010.

Ubytování

Slovenská asociace kulturistiky, fitness a powerliftingu poskytne ubytování a stravu od 2. 7. do 5. 7. 2010 pro maximálně 9 závodníků (maximálně 3 závodníci v jedné kategorii - 2 závodníci v týmu A) a 2 delegáty pro každou národní federaci.

Kategorie

FITNESS DĚVČAT

od 8 do 9 let (narozeny 2001 - 2002)
od 10 do 11 let (narozeny 1999 - 2000)
od 12 do 13 let (narozeny 1997 - 1998)

Děvčata soutěží ve své kategorii během celého roku (do 31. prosince), po kterém dosáhnou vyššího věkového limitu své kategorie. Maximální délka sestavy pro všechny kategorie je 90 vteřin.

Úprava kůže pomocí oleje nebo barvy je při soutěži zakázána!

Pravidla pro fitness dětí

Bod 1

Všichni závodníci musí být registrováni na startovní listině správné věkové kategorie a musí dodat hudbu pro svou sestavu. CD musí být označeno jménem a zemí. Záznam musí být nahrán na začátek CD. Všichni závodníci se musí legitimovat důvěryhodným dokladem totožnosti s datem narození (kopie vysvědčení, karta pojištěnce, rodný list).

Závodníci ve fitness dětí závodí v následujících kategoriích:

1. od 8 do 9 let
2. od 10 do 11 let
3. od 12 do 13 let

Děvčata soutěží ve své kategorii během celého roku (do 31. prosince), po kterém dosáhnou vyššího věkového limitu své kategorie. Maximální délka sestavy pro všechny kategorie je 90 vteřin.

Úprava kůže pomocí oleje nebo barvy je při soutěži zakázána!

Bod 2 - soutěžní disciplíny (v tomto pořadí)

1. kolo: FITNESS SESTAVA (sestava bude v semifinále i ve finále!)

Prostorové parametry: cvičení v prostoru o rozloze 7 x 7 metrů.

Doporučené cviky:

 • rychlá akrobacie („swinging exercises“ - např. přemety, kotrmelce, salta…)
 • pomalá akrobacie („tensile exercises“ - např. stoje na rukou, na hlavě…)
 • silové cviky (např. kliky, výdrž při protahování a roztahování nohou…)
 • cviky ohebnosti (např. roznožky, rozštěpy…)
 • tanec a akrobatické skoky (např. skoky, otočky…)

Artistické požadavky:

Pravidla hodnocení fitness sestavy hodnotí kompozici přiměřeného počtu akrobatických, gymnastických a silových cviků, stejně jako prvky ohebnosti a choreografickou interpretaci celé sestavy. Fitness sestava by měla reprezentovat charakter, temperament a motorické schopnosti každého závodníka.

Sestava by měla zahrnovat základní myšlenku vyjádřenou pohyby, hudbou, kostýmem. Kulisy jsou na pódiu povoleny. Sestava by měla být provedena herecky, což může rozhodnout o konečném umístění, pokud bude bodový počet stejný.

Rozhodčí rozhodují o umístění závodníků - nejlepší získává nejmenší číslo, kdy rozhodčí nesmí dát stejné umístění více závodníkům.

Oděv záleží na výběru závodníka.

Kritéria pro hodnocení sestavy:

 • gymnastické cviky
 • gymnastické kombinace
 • prvky síly
 • prvky ohebnosti
 • prvky tance
 • herectví
 • kostým
 • téma
 • choreografie
 • rychlost, tempo sestavy
 • elegance, grácie 

2. kolo: ČTVRT-OBRATY (prezentace symetrie postavy)

Všichni závodníci přicházejí na pódium v pořadí jejich startovních čísel zleva doprava (podle schopností pořadatele) z pohledu rozhodčích. Hlavní rozhodčí spolu se závodníky předvádí čtyři základní postoje (čtvrt-obraty). Poté, dle instrukcí hlavního rozhodčího, odvádí vedoucí závodníků celou kategorii pryč z pódia.

Oděv: Děvčata - přiléhavý vršek a přiléhavé šortky (viz foto). Obuv povolena dle instrukcí hlavního rozhodčího.

Kritéria hodnocení symetrie postavy berou v úvahu věk dětí.

Rozhodčí rozhodují o umístění závodníků - nejlepší získává nejmenší číslo, kdy rozhodčí nesmí dát stejné umístění více závodníkům.

Bod 3 - hodnocení závodníků

Sekretář rozhodčích vyškrtne dvě nejlepší a dvě nejhorší umístění závodníka a sečte zbývajících pět umístění a vepíše je do pole /A/ pro hodnocení symetrie a do pole /B/ pro hodnocení sestavy. Protože je sestava prováděna dvakrát, pole /B/ je zdvojeno a vepsáno do pole /C/. Pole /A/ a /C/ se sečtou a vyjde tak konečné pořadí, které se vepíše do pole /D/ (nejnižší součet bodů znamená nejlepší umístění). Pokud je počet bodů stejný u více závodníků, vítězem se stává závodník, který má vyšší počet lepších umístění v sestavě.

Časový harmonogram soutěže

pátek 2. července 2010

12:00 - 18:00 příjezd zahraničních výprav do hotelu „Dom Športu“, Junácká 6, Bratislava
17:00 - 18:00 technická porada (Dom Športu)
18:00 - 19:00 porada rozhodčích (Dom Športu)
19:00 - 21:00 registrace, prezentace (Dom Športu)
21:00 večeře (Dom Športu)

sobota 3. července 2010

07:00 - 09:30 snídaně
10:00 - 12:30 semifinále (Dom Športu)
15:30 - 16:00 slavnostní zahájení finále
16:00 - 18:00 finále (Dom Športu)
19:00 - 22:00 večeře a diskotéka (Dom Športu)

neděle 4. července 2010

07:00 - 10:00 snídaně
10:00 - 12:00 prohlídka (Bratislava - město)
12:30 - 13:30 oběd
14:00 - 17:00 prohlídka (Bratislava - okolí)
18:00 - 20:00 večeře

pondělí 5. července 2010

07:00 - 10:00 snídaně
08:00 - 12:00 odjezd závodníků a delegátů

Přihlášky

Datum podání předběžných přihlášek: nejpozději 15. dubna 2010.

Datum podání konečných přihlášek: nejpozději 10. června 2010.

V případě zájmu o účast na soutěži kontaktujte Svaz kulturistiky a fitness České republiky na e-mailu sekretariat@skfcr.cz či telefonu 724 733 642.