Krátké zprávy » MSR v kulturistice masters a pohárová soutěž v kulturistice mužů 2010 - propozice

18.03.2010 | MSR v kulturistice masters a pohárová soutěž v kulturistice mužů 2010 - propozice  »

Sjednocený kalendář soutěží najdete ZDE

A) Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST KŠK mesta  Stará Ľubovňa
Dátum konania: 1.5.2010, Kultúrny dom, Generála Štefánika č. 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Prihlášky: Zasielajú oddiely a kluby do  26.4.2010 na adresu:
Ing. Andrej Hlinka, Letná 28, 064 01  Stará Ľubovňa, č. tel.: 052-43214 58
Mob: 0905 593329
E-mail: spomat@orangemail.sk
Úhrady: Podľa platných smerníc rozhodcom cestovné, stravné a ošatné vypláca organizátor. Ostatní na vlastné náklady.
Ubytovanie:  Je zabezpečené v: Hotel KOMEKO, Továrenská 19, Tel: 052-4324465, 0905407032
Stravovanie:  Možnosť stravovania na Salaši u Franka
Informácie: Ing. Andrej Hlinka, č. tel.: 052- 4321458, 0905-593329
B) Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaži sa podľa platných pravidiel kulturistiky
Kategórie:  1. kulturistika muži do 75 kg, do 87,5 kg,  nad 87,5 kg
2. klasická kulturistika muži do 175 cm,  nad 175 cm
3. Kulturistika masters – jedna kategória
Podmienky štartu: platná licenčná karta SAKFST, zahraniční pretekári-pas
Námietky: Podávajú sa odvolacej komisií: riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, sekretár HR.   
Poplatok 4,00 Eur
ZBOR ČINOVNÍKOV
Riaditeľ súťaže: Ing. Andrej Hlinka
Ekonóm: Margita Hlinková
Vedúci pretekárov: Ing. Michal Hlinka
Hudobná réžia: Ladislav Korsch
Lekár: MUDr. Anton Križalkovič
Hlásateľ: František Solár
Zapisovateľky: Mariana Hlinková, Jana Rusiňáková
ZBOR ROZHODCOV
Hlavný rozhodca: Ing. Ľubomír Hečko
Sekretár: Andrej Galovič
Rozhodca č.1: Jozef Mihalčín
Rozhodca č.2: Ing.Pavol Mikuš
Rozhodca č.3: Milan Rolinec
Rozhodca č.4: Patrik Andreja

Rozhodca č.5:

MUDr. Zuzana Šašalová
Náhradný rozhodca: Ella Hlinková
ČASOVÝ ROZPIS
12,30 – 12,45 hod. – porada rozhodcov
13,00 -  13,50 hod. – prezentácia kl.k.175,+175,kultur. do 75, do 87,5 a nad 87,5 kg, masters
14,00 – 17,30 hod – semifinále + finále v poradí ako pri prezentácií     
CENY: Víťazi kategórií získajú od poriadateľa diplomy, poháre + vecné ceny ako náhradu za prípravu na súťaž, ostatní finálisti dostanú diplomy a vecné ceny od sponzorov, absolútny víťaz  pohár + hodnotný dar.
Doping:  Poriadateľ zabezpečí podmienky pre prípadnú dopingovú kontrolu.
Hudobný doprovod: Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD len s jednou skladbou.
Upozornenie: Poriadateľ neručí za cenné veci, za znečistenie priestorov pretekárom je sankcia 16,- Eur.
Zmluvní partneri SAKFST:

KOHI, Lucka, Let“s GO,  Kompava, ATP Nutrition, VICTORY 
SPORT s.r.o., Kráľovská pekáreň Dušan Stanislav a syn, MadMax, GASP

Vypracoval: Ing. Andrej Hlinka, dňa 21.1.2010
Schválil: Ing. Andrej Hlinka, ŠTK, dňa  21.1.2010