MČ v silovém trojboji mužů a žen 2014 - propozice

MČ v silovém trojboji mužů a žen 2014 - propozice

V sobotu 01.03.2014 se v třeboňském Kulturním domě Roháč uskuteční 22. ročník Mistrovství Čech v silovém trojboji mužů a žen.

Soutěže | 26.02.2014 | Michal Rudzinskyj

Ředitelem soutěže je Pavel Šniager a jeho tým, který v loňském roce uspořádal na tom samém místě MČ v benchpressu, za kterou Pavel dostal od předsedy ČSST Mirka Vacka pochvalu za perfektní uspořádání. To je záruka toho, že se můžete těšit na letošní ročník a že bude co k vidění. Sponzorem soutěže je PT servis, Fitness Reprezentant a Svět kulturistiky.

Níže najdete kompletní propozice

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: SK Powerbulls Třeboň
Datum konání: Sobota 1.3.2014  
Místo konání: Kulturní dům Roháč, Na Sadech 349, Třeboň 379 01 
Přihlášky: Zaslat nejpozději do 24.2.2014 na e-mail:freezer26@seznam.cz, nebo na adresu: Valentova 1731/21, Praha 4, 14900. Přihlášky k soutěži musí obsahovat všechny údaje dle soutěžního řádu.
Úhrada nákladů
Soutěžící startují na náklady vysílající organizace. Rozhodčím budou náhrady hrazeny podle soutěžního řádu a směrnice ČSST.
Ubytování: Nezajišťujeme
Informace: Milan Špingl e-mail: freezer26@seznam.cz
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis Soutěží se podle Pravidel silového trojboje platných od 1.1.2011 a Soutěžního řádu vč. změn a dodatků.
Podmínky účasti: Včas a řádně poslaná přihláška, obsahující všechny náležitosti dle soutěžního řádu. Závodník, který nebude řádně přihlášen, zaplatí pokutu 500 Kč. Soutěžní licence a průkaz totožnosti. Pokud závodník z jakéhokoli důvodu nepředloží při prezentaci závodnickou licenci, bude připuštěn k soutěži pouze po složení kauce 1 000 Kč k rukám delegáta ČSST. Pokud bude zjištěno, že je závodník řádně zaregistrován, bude mu kauce vrácena. V opačném případě kauce propadá ČSST a výsledky závodníka dosažené na soutěži budou anulovány. Doklad o řádně zaplaceném ročním oddílovém poplatku
Startující: Muži a ženy nominovaní  STK ČSST. Pokud bude v některých kategoriích nízký počet soutěžících, mohou být tyto kategorie sloučeny a vyhodnoceny podle Wilksova koeficientu. Tento závod je nominační soutěží na mistrovství České republiky. A je tudíž povinný pro všechny muže a ženy kteří nemají z roku 2013 výkonnostní třídu umožňující přímý postup na MČR. Držitelé EVT a  MVT se této soutěže zúčastnit nemusí a postupují přímo na MČR.
Námitky a odvolání:
Podávají se delegátovi ČSST s vkladem 100 Kč.
Poznámka: - soutěž je určena pro začínající závodníky, pro závodníky neregistrované, závodníky jarních soutěží juniorů (s výjimkou medailistů a reprezentantů) a dorostu (s výjimkou reprezentantů)
- přesné podmínky startu a vše o soutěžích v kondiční kulturistice, bodyfitness, bikiny a fitness dětí najdete v tomto článku
SBOR ČINOVNÍKŮ SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Pavel Šniager
Hlasatel Milan Špingl
Zdravotník: MUDr. Roman Bílek
Zapisovatelé a nakladači: Členové oddílu SK Powerbulls Třeboň a KST Jihlava
Odvolací komise: Delegát svazu.
SBOR ROZHODČÍCH
Hlavní rozhodčí:
Takačová Hana  - 1.tř.
Postranní:
Šrámek Jan – 1.tř.,  Štifter Vilém - 1. tř.
Delegát ČSST: Šota Antonín – 1.tř
ČASOVÝ POŘAD
08.00 – 09.30 prezentace a vážení
09.30 – 10.00 rozdělení do skupin
10.00 – 16.00 soutěž
16.00 -  16.30 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
RŮZNÉ
Tituly a ceny
Závodníci na prvních třech místech obdrží medaile a věcné ceny. Na soutěži nebudou vypisovány a předávány diplomy. Každý medailista může do 14 dnů po skončení soutěže požádat (telefonicky, e-mailem nebo dopisem) na sekretariátu ČSST o vystavení diplomu, který mu náleží. Tento diplom bude následně zaslán e-mailem v elektronické podobě na požadovanou adresu.
Různé Každý nominovaný závodník/ závodnice má povinnost zaslat ve stanoveném termínu svou přihlášku. V případě neúčasti, zaslat omluvu.  Každý vylosovaný soutěžící je povinen podrobit se dopingové kontrole. Každý trenér je povinen být oblečen ve sportovním úboru. V případě, že nebude toto ustanovení dodrženo, může hlavní rozhodčí nebo delegát ČSST rozhodnout o jeho vyloučení z rozcvičovny a okolí sportoviště. Každý soutěžící je povinen dostavit se na vyhlašování výsledků oblečen do teplákové soupravy. Místo bundy múže mít oddílové tričko. Soutěžící, který nesplní uvedené ustanovení, pokud neutrpěl zranění a nemusel podstoupit lékařské ošetření, neobdrží věcnou cenu ani medaili.
Propozice schválil: Dušan Švarcbach, předseda STK VV ČSST v Litvínově dne: 24.1 2014

 
 
Přidej na Facebook Přidej na Linkuj Přidej na Vybrali.sme Přidej na Jagg

Verze pro tisk