František Porteš: Cesta ke zlepšení spolupráce s ADV

František Porteš: Cesta ke zlepšení spolupráce s ADV

V krátké době jsem měl možnost vést rozhovor s významným zástupce NABBA Czech panem Jindřichem Popelářem, který mi potvrdil, že mezi NABBA Czech a SKFČR byla uzavřena písemná dohoda o spolupráci.

Rozhovory | 29.11.2010 | Michal Rudzinskyj

Připravil: Ivan Rudzinskyj


Tento doklad, který si můžete v příloze přečíst, odstartoval rozhovor s prezidentem SKFČR panem Františkem Portešem. Rozhovor se nám zdá natolik zásadní pro další rozvoj SKFČR, že ho po dohodě s oběma významnými představiteli obou federací, předkládáme veřejnosti.

Kdy vznikla myšlenka na vytvoření smlouvy s českou federací NABBA CZECH?
Samotná myšlenka na vytvoření této smlouvy, nebo dohody, chcete-li, vznikla asi 14 dnů před letošním mistrovstvím ČR v Jihlavě.

Co je v zásadě jejím obsahem? Je to především boj proti dopingu a zabránění přechodu pozitivních závodníků mezi jednotlivými federacemi?
Ano, je to tak. Jak jste byl již zřejmě informován, je to především boj proti dopingu a migraci závodníků mezi federacemi pro různé jiné výhody, ale především pro zmiňovanou dopingovou postižitelnost.

Proč je vyvíjen tlak na svaz SKFČR ve věci uzavírání podobných dohod, týkajících se boje proti dopingu a podobným nešvarům?
Nedá se zcela říct, že by tento tlak byl vyvinut na uzavírání podobných smluv, ale tlak je vyvinut zejména na radikální zlepšení spolupráce s ADV a to přímo WADA vůči IFBB a následně na nás.

Zaslechl jsem, že vedení IFBB použila ostrá slova ohledně možnosti zrušení svazu SKFČR. Je to vůbec možné a na základě jakého impulsu byla vyslovena?
Ano, je to pravda. Již v Maastrichtu na ME bylo toto naznačeno a na MS v Mexiku zopakováno s větším důrazem. Impulzem pro toto jednání byly stížnosti ADV prezentované WADA vůči IFBB na velmi špatnou spolupráci s naší organizací.

Kde hledat příčiny takové nevole v nejužším vedení IFBB vůči SKFČR?
Pokud WADA, tak jak mi bylo sděleno, vyvine tlak na světovou federaci IFBB s urgencemi řešení a vyhrůžkou vyřazení IFBB, je zcela logické, že IFBB takový krok nedovolí a snaží se o vyřešení situace s „hříšníkem“ vůči kterému jsou výtky směřovány. Pokud nedojde ze strany SKFČR k nápravě, zvolí IFBB ke své obhajobě takové rázné kroky, které způsobí okamžité vyřazení české federace SKFČR z IFBB. To mi bylo doslovně sděleno bez jakýchkoliv servitků od nejvyšších představitelů světové federace IFBB.

Jaký další postup zvolí vedení svazu SKFČR, aby zabránilo a eliminovalo tuto hrozbu?
Tak především je to zmíněné zlepšení spolupráce s ADV, kterému se nevyhneme. Je okamžitě třeba zlepšit spolupráci, vést dialog, navrhovat a zejména respektovat pravidla, která jsou jasná. To si myslím, že je možné zlepšit okamžitě a samozřejmě výše uvedená dohoda by měla tento proces nastartovat. V tomto smyslu musím sdělit, že nešlo o žádné přesvědčování jedné strany druhou nebo nějaký tlak k uzavření této dohody. Celá tato záležitost netrvala déle než 15 minut a s Panem Borůvkou a Jindřichem Popelářem jsme se shodli na jednom: kulturistika je a bude vždy jen jedna, i kdyby měla několik samostatných organizací se svými oddělenými pravidly. Teď momentálně potřebuje pomoci!

Jaký je pohled ostatních členů svazu SKFČR na tuto vážnou problematiku?  
Pohledy členů svazu budou asi různé, podle názoru dost těžko můžu v současné době procentuelně vyjádřit poměry pro a proti. Nicméně je to velmi významný krok ke zlepšení současné situace v otázkách dopingu v našem sportu. Momentálně si myslím, že je to skutečně hra o všechno a úprava vztahů mezi dvěma organizacemi, provozujícími jeden sport vedená tímto směrem určitě vyjadřuje snahu o zlepšení, i když je to jen zanedbatelný zlomek problémů. Pohledy čtenářů se určitě projeví i v anketách, projevy funkcionářů svazu komentovat nebudu. Žijeme ve státě, kde je svoboda projevu. Myslím, že i názory na současnou problematiku budou individuální, navíc je to záležitost stará několik měsíců a jak vidíte, nikdo nikam nemigroval a nikdo to ani nezkusil. Je to jen pravidlo o respektu, toleranci a společných zájmech, upravující významným způsobem naše vztahy a to k lepšímu. Pokud se někdo domnívá, že to byl nějaký tlak SKFČR nebo NABBA CZECH k této dohodě, mýlí se. To jsem ale již uvedl na začátku našeho rozhovoru.

Jak vidíš budoucnost svazu v kontextu s touto problematikou, ve vazbě na finanční zabezpečení svazu a také složení svazu, resp. může si svaz dovolit placené funkce?
To je moc otázek a pro laika asi zdánlivě nesouvisejících. Takže k tomu prvnímu. Budoucnost musím vidět dobře, jinak bych nemohl být členem této společnosti. Vazba na finanční zabezpečení určitě je a sám ji pociťuji u svých dlouholetých sponzorů pro moje osobní aktivity. Při otázce na podporu kulturistiky říkají: Udělejte si pořádek, chceme vidět, že to funguje,v současné době nechceme svoje jméno s kulturistikou spojovat - myšleno cca 6 let a to právě z důvodu dopingových afér a jejich medializaci. Ano, na složení svazu to může mít významný vliv – do společnosti s pošramoceným image nepřitečou ani finanční prostředky ani nezkažené mozky, to ale mám na mysli budoucnost, která nebude pozitivně řešena.
Na placené funkce svaz nemá, neboť jak jsem již naznačil, s odklonem finančních přísunů sponzorů jaksi není z čeho brát, prostředky nejsou ani pro závodníky. Ti si hradí vše sami. Prostředky nejsou ani pro rozhodčí, kteří mají kvalifikaci pro rozhodování soutěží na ME a MS. Místo rozhodování sedí doma.

Prostě opora zjevně chybí, ale to vám řekne asi každý závodník. Tady je snad jediná možnost pořádat tyto soutěže doma, což je ale obrovská administrativní práce a vyžaduje nepředstavitelné organizační schopnosti. Je to také samozřejmě jeden z možných významných svazových příjmů.

Bude o tak závažné problematice, jakou vyslovilo IFBB seznámena členská základna SKFČR a v jakém horizontu?
Pokud to odhlasuje výbor, tak samozřejmě ano, pokud se budou členové svazu dotazovat, musí jim být odpovězeno, neboť na to mají právo. Způsob a forma bude zřejmě předmětem jednání nejbližšího jednání výkonného výboru SKFČR. Jsou tam mladí lidé, takže si myslím, že je to především v našem zájmu jim předat něco co funguje a že nám starším v tom významně pomohou. O tom, že tuto situaci chápou, nepochybuji. K realizaci se ale musí udělat ještě ten jeden zásadní krok a ten bývá vždy bolestivý.

 
 
Přidej na Facebook Přidej na Linkuj Přidej na Vybrali.sme Přidej na Jagg

Verze pro tisk