Tomáš Procházka - rozhovor

Tomáš Procházka - rozhovor

Přinášíme vám rozhovor s prezidentem České společnosti pro naturální sport Tomášem Procházkou.

Rozhovory | 03.12.2009 | Michal Rudzinskyj

Otázky pokládal: Ivan Rudzinskyj


Jak jste spokojený s činnosti ČSNS?
Vzhledem k podmínkám, v jakých ČSNS funguje, musím být s výsledky naší činnosti samozřejmě spokojený. Počet závodníků i příznivců naturální kulturistiky neustále roste,  bez jakékoli státní podpory jsme uspořádali již 10 mezinárodních soutěží, které jsou vždy na velmi dobré organizační úrovni. Každý závodník, který se účastní soutěží v zahraničí, by Vám asi potvrdil, že s úrovní organizace soutěží v ČR a na Slovensku se může srovnávat jen málokterý pořadatel soutěží v naturální kulturistice a fitness. Kromě toho plánujeme na rok 2010 ještě větší množství aktivit, které by měly přispět k lepšímu přístupu všech zájemců o informace ve všech oblastech, souvisejících s přípravou na soutěže i osvětovou činností.

 

Objevily se oproti loňskému roku nějaké novinky ve vašem svazu?
ČSNS o.s. se neustále vyvíjí a novinky se proto objevují každý rok. Týkají se zejména kategorií, kdy se snažíme nadále rozdělovat ty, o které je největší zájem ze strany závodníků, kterých k naší velké radosti neustále přibývá. Ukázková situace byla letos např. u kategorie Muži Masters, kterou jsme před  pouhým rokem poprvé  rozdělili na 40-50 let + nad 50 let a letos na podzim už jsme měli poprvé i kategorii nad 60 let a přesto byly všechny kvalitně obsazeny. Kromě toho jsme přidali divácky velmi atraktivní kategorii Fitness mužů, uvažujeme také o dalším rozdělování ženských kategorií atd.

Jak jste spokojený se sportovní stránkou svazu?
Sportovní úroveň našich nejlepších závodníků šla za poslední roky tak rychle nahoru, že jsem měl spíš obavu, aby to nezačalo odrazovat ty nové, začínající, ale protože neuvažujeme o změnách, které by se týkaly např. váhových limitů, myslím, že naši vítězové budou i nadále na přibližně stejné úrovni jako nyní. Hlavně se ale výrazně zvýšil počet kvalitně připravených závodníků, díky čemuž jsou soutěže mnohem zajímavější než dříve, kdy se dalo téměř s jistotou odhadnout pořadí po pár okamžicích, které strávili závodníci na pódiu.

Kolik členů má v současnosti ČSNS?
Nevím z hlavy, kolik přesně má nyní ČSNS členů, ale aktuálně registrovaných, Antidopingovým Výborem ČR sledovaných závodníků, kteří měli právo startu na našich soutěžích, jsme měli v roce 2009 cca 150.

Uskutečnilo se ME v Karlových Varech. Jak byla tato soutěž zabezpečena, kolik států se přihlásilo? Jaký byl  zájem ze strany diváků, případně médií?
Přestože pro nás bylo, vzhledem k pořádání dvou soutěží těsně po sobě (ME + NATURAL CUP v Přerově), nesmírně složité zajistit finanční rozpočet akce i kvalitní účast sportovců, představilo se nakonec karlovarským cca sedmi stovkám diváků více než 70 závodníků ze 13 zemí, což předčilo veškerá naše očekávání. Akce podobného rozsahu by se ale nikdy neuskutečnila, nebýt nesmírné vstřícnosti a podpory několika subjektů, kterými byly zejména  f. AMINOSTAR, generální partner ME i celé ČSNS, dále Nadace Města Karlovy Vary, f. REDOT REALITY a firem SLOT GAME + SPORT MAP.

Kromě toho se dočkala soutěž v Karlových Varech i mimořádně velkého zájmu médií, což jen dotvrzuje premiérová účast štábu České televize, televize Prima a samozřejmě časopisů Svět kulturistiky a Muscle Fitness.

Stejně velkou radost nám pak udělala rekordní sledovanost on-line přímého přenosu na stránkách www.svetkulturistiky.cz, který shlédlo neuvěřitelných 5325 diváků ze 32 zemí!!!

Jak je zabezpečený chod společnosti ze strany financí?
V tomto směru se od vzniku ČSNS příliš nezměnilo. Veškeré finanční prostředky, potřebné na pořádání soutěží, chod společnosti, provoz internetových stránek atd si musíme zajistit od reklamních partnerů, neboť stát naši činnost nijak nepodporuje a podnikat coby nezisková organizace nesmíme. Výsledek je pak pochopitelně takový, že vždy seženeme tolik prostředků, kolik se nám podaří a pokud to na náklady nestačí, zaplatíme zbytek ze svého. Zdarma provádějí svou práci i naši pořadatelé, rozhodčí, vedoucí závodníků, sekretáři a spousta dalších lidí, kteří se podílejí na tom, aby se mohly soutěže naturálů v současné podobě pořádat. Na jednu stranu je naše pozice složitá a nutí nás neustále pracovat, nicméně nikdy bychom bez toho asi nezažili to ohromné množství pozitivních zážitků i mimořádnou soudržnost, která je mezi většinou našich členů patrná na kterékoli akci ČSNS.

Na tomto místě je nutné opakovaně zdůraznit, že úroveň činnosti ČSNS by se nikdy tak nerozvinula, nebýt v prvních letech zcela zásadní finanční podpory ze strany majitele f. REDOT, p. Ferdinanda Kutnera a posléze f. AMINOSTAR, kteří si troufli ve své době vsadit na poměrně nejistý projekt naturální kulturistiky, za což jsme jim vděčni a věřím, že se nám v současnosti konečně daří jim jejich důvěru splácet.

Víme, že úzce spolupracujete i se slovenským svazem. Jak tato spolupráce probíhá v letošním roce?
Určitě se na tuto věc neptáte náhodou, neboť je známo, že letos neprobíhalo vše úplně bez problémů… Důvodem byl rozdílný pohled na způsob spolupráce mezi vedením ČSNS a novým vedením SSNKF, které nastoupilo po odchodu zakladatele SSNKF Petera Vonse.

Pro mě se ale nejedná o nic zásadního, právě dnes jsme se shodou okolností domluvili s vedením SSNKF na termínech jarních soutěží, aby se nekřížily s našimi. Změna je tedy pouze v tom, že zatímco dříve byla SSNKF pro ČSNS jakýmsi „výhradním“ zahraničním partnerem, nyní máme podobných partnerských organizací několik a případné problémy, spojené s  kteroukoli z nich, už nemohou ohrozit např. sportovní úroveň soutěží pořádaných v ČR.

Kterých výsledků (ať už sportovních a nebo osobních jako prezidenta ČSNS) si nejvíce vážíte?
Za největší úspěch z hlediska ČSNS považuji samozřejmě to, že se mi vůbec podařilo vybudovat až do současné podoby tuto společnost, protože existence soutěží v naturální kulturistice bylo v době jejího vzniku něco nemyslitelného, co podle mnohých nemělo mít v ČR ani tu nejmenší  perspektivu…Na tomto místě musím mimo jiné zpětně poděkovat zástupcům Antidopingového Výboru ČR a našemu „šéfovi“ přes antidoping, MUDr. Romanu Sýkorovi, jejichž ochota a práce nám velmi výrazně pomohla při naší snaze o zachování maximální možné čistoty našich soutěží z hlediska zneužívání dopingu, s čímž velmi úzce souvisí celková důvěryhodnost soutěží v naturální kulturistice. Myslím, že fungování celého antidopingového systému ČSNS nám dnes závidí většina federací naturálních kulturistů.
     
Druhá, pro mě osobně nesmírně důležitá věc se pak týká ohromného množství skvělých lidí, které jsem díky své činnosti poznal, ať už se jedná o sportovce, nebo těch, kteří se pohybují okolo nich, nebo našich soutěží celkově.

V neposlední řadě je velmi důležité i to, že se mezi těmito lidmi již objevilo i  několik výrazných osobností, které se určitě budou v budoucnu podílet na  činnosti a dalším rozvoji ČSNS.

Jaké plány čekají ČSNS v nejbližší budoucnosti?
Jak jsem zmiňoval v jedné z předchozích odpověďí, plánujeme nyní termíny soutěží na příští rok. Před dvěma týdny jsem dokonce dostal nabídku od vedení renomované světové federace INBA, která měla velký zájem o to, abych pro ně v roce 2010 uspořádal Mistrovství Evropy, nicméně tuto nabídku jsem byl nucen z časových důvodů odmítnout.

To ovšem nic nemění na tom, že jsme se rozhodli spojit do budoucna své síly zejména se zástupci této federace, na čemž jsme se dohodli již během jednání, která proběhla v průběhu konání ME v Karlových Varech. V průběhu roku 2010 chceme zavést v rámci sdružených organizací z  Evropy společné, předem naplánované vrcholy sezóny, společná pravidla, kategorie atd. I z tohoto důvodu plánujeme na 1. polovinu roku 2010 jediný závod v ČR, kterým bude Mezinárodní Mistrovství ČR 2010. To se uskuteční ve 2. polovině  května v Českých Budějovicích a zároveň se bude jednat o nominační soutěž na INBA Mistrovství Evropy 2010, které bude o 1 – 2 týdny později v Itálii a na jehož přípravě se budeme částečně podílet i my.  V průběhu druhé poloviny roku 2010 se pak uskuteční kromě dalšího ročníku NATURAL CUPU 2010 i soutěže naturálů v Bulharsku, Itálii, Slovensku a pochopitelně se nabízí množství soutěží v USA, ať už se jedná o Natural Olympii a Natural Universe, nebo soutěže WNSO, se kterou budeme samozřejmě i nadále v úzkém kontaktu. V oblasti kategorií fitness žen budeme nadále spolupracovat i s WFF, která bude pořádat kromě tradiční Mr+Ms Fitness v Praze opět své soutěže v Polsku, Slovensku, Rakousku, Litvě atd, výběr bude opravdu velký.

Naší nejbližší akcí, na kterou se velmi těším, je ale vyhlášení nejúspěšnějších sportovců ČSNS o.s. v roce 2009. To se uskuteční již tuto sobotu, tedy 5.12. 2009 v Mikulově, kde nám poskytl velkou pomoc a zázemí místní Arnolds Gym Mikulov a jeho majitel Richard Stacha. Celá akce bude spíš takové přátelské setkání našich závodníků se zástupci vedení ČSNS a  reklamních partnerů, v rámci kterého jistě stihneme kromě samotného vyhlášení sportovců  probrat i mnoho dalších novinek a nakonec dojde i na bowlingový turnaj mezi přítomnými, takže si určitě celou akci společně užijeme. Již nyní mohu prozradit, že mám předběžně potvrzenu účast od všech 15 vyhlašovaných sportovců a to si do Mikulova schovávám ještě jedno překvapení, které bude jistě zajímat všechny závodníky a fanoušky naturální kulturistiky.

 
 
Přidej na Facebook Přidej na Linkuj Přidej na Vybrali.sme Přidej na Jagg

Verze pro tisk