Aminostar Natural Cup 2012 - informace

Aminostar Natural Cup 2012 - informace

V sobotu 20.10.2012 proběhne ve Znojmě další ročník významné mezinárodní pohárové soutěže v naturální kulturistice mužů a fitness žen Aminostar Natural Cup.

Soutěže | 20.09.2012 | Michal Rudzinskyj
Hlavní organizátor:  Česká společnost pro naturální sport o.s. (ČSNS)
Termín soutěže: sobota 20.10.2012
Místo konání: Znojmo - Hotel Dukla - společenský sál
Promotér soutěže:  Tomáš Procházka, Luboš Bednář
Odborná porota:   5členná
Lékař:  MUDr. Roman Sýkora
Moderátor: Roman Wróbel
Přihlášky a informace: ČSNS o.s. - Tomáš Procházka
Svahová 22
360 01  Karlovy Vary
tel.+fax: 353223555
mobil:  608 968 993
www.natural-sport.cz
e-mail: info@natural-sport.cz

Podmínky soutěže:

1. ČSNS je samostatný právní subjekt, který má licenci na organizování sportovních soutěží. Pro účast závodníků z ČR je nutná registrace v ČSNS (INBA Europe) pro daný kalendářní rok, včetně splnění všech souvisejících podmínek (monitoring ADV ČR, uhrazený členský příspěvek na daný kalendářní rok atd.). Zároveň je soutěž otevřená i těm, kteří jsou současně registrováni v nějakém jiném subjektu, pokud ale splní veškeré podmínky soutěže. Bez registrace v ČSNS se mohou soutěže zúčastnit pouze zahraniční závodníci.

2. Soutěž je určená pro sportovce, kteří se připravují jen naturálními -  přirozenými prostředky výživy, bez použití jakýchkoliv zdraví škodlivých látek. Zejména NE za pomoci dopingu, např. anabolických steroidů!!! Povolené jsou doplňky stravy pro sportovce, suplementy od domácích i zahraničních výrobců, které prošly registrací Ministerstva zdravotnictví ČR a SR a v případě zahraničních závodníků schválením příslušných institucí.

3. Soutěže se mohou zúčastnit  jen ti závodníci, kteří se nejméně 2 roky nezúčastnili žádné soutěže ve sportovní kulturistice.

4. Včas, úplně a čitelně vyplněná a zaslaná přihláška + čestné prohlášení na adresu či
e-mail organizátora (info@natural-sport.cz). Poštovní poukázkou uhrazené startovné ve výši 300 Kč (zahraniční účastníci mohou případně 15 USD či 15 EUR).

5. Uzávěrka přihlášek je 07.10.2012. Po tomto termínu už další přihlášky nebudou platné.

6. Vyplnit čestné prohlášení a podpisem potvrdit svoji „naturální – čistou“ připravenost na soutěž a potvrdit, že plně akceptujete pravidla soutěže, antidopingová pravidla ČSNS o.s. a postihy v případě jejich porušení.

7. Závodník podpisem přihlášky na soutěž uděluje ČSNS o.s. v souvislosti se soutěží Aminostar Natural Cup 2010 souhlas s volným použitím a šířením podobizen, obrazových snímků a obrazových záznamů, pořízených v průběhu této soutěže. 

8. Dobrý zdravotní stav. Podepsáním přihlášky na soutěž závodník potvrzuje, že závodí na vlastní zodpovědnost. Zároveň doporučujeme každému závodníkovi kontrolu u svého ošetřujícího lékaře, nebo u tělovýchovného lékaře.

9. Hmotnostní limity - omezení hmotnosti závodníků je jedním z prostředků, jak dosáhnout vysokou sportovní úroveň i bez použití dopingových prostředků. Cílem nejsou nadprůměrně „velké objemy“, ale především hustota, přiměřené vyrýsování, souměrnost a estetika.

Hmotnostní limity

Omezení hmotnosti je jedním z opatření, které má za cíl podpořit čistotu naturálních závodníků. Výborná forma s odpovídajícím vyrýsováním se dá dosáhnout i s přirozenými „povolenými“ prostředky. Preferováno bude vyrýsování s přijatelnými objemy.

Hmotnostní limity jsou následující: při prezentaci – vážení, může závodník nad výšku (v cm) mínus 100 překročit nejvýše: 

při výšce do 160 cm  - 0 kg
od 160 cm do 163 cm - o 1 kg
od 163 cm do 166 cm - o 2 kg
od 166 cm do 169 cm - o 3 kg
od 169 cm do 172 cm - o 4 kg
od 172 cm do 175 cm - o 5 kg
od 175 cm do 178 cm - o 6 kg
od 178 cm do 181 cm - o 7 kg
od 181 cm do 184 cm - o 8 kg
od 184 cm do 187 cm  - o 9 kg

atd., tj. každé 3 cm o 1 kg

Příklady:

Závodník při prezentaci měří 168 cm. Jeho hmotnost může být maximálně 71 kg
(168 – 100 = 68, 68 + 3 = 71 kg).
Závodník měří 176 cm (176 – 100 = 76, 76 + 6 = 82 kg) atd.
Závodník měří 187 cm = 187 – 100 = 87 + 9 = 96 kg

V případě, že závodník překročí stanovený limit, nebude připuštěn k soutěži a startovné se jemu a ani trenérovi nevrací.

POZOR!!! Organizátor prohlašuje, že zabezpečí maximální korektnost a přesnost při vážení a měření. Proto vás upozorňujeme, abyste nepočítali se žádnou tolerancí! Váha bude přesně nakalibrovaná a ve vaší přítomnosti kontrolovaná.

9. Dopingová kontrola – organizátor zabezpečí ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR dopingovou kontrolu v souladu s Antidopingovou chartou a směrnicemi. Testováno bude cca 10 vybraných závodníků, ze všech soutěžících, tedy i zahraniční závodníci. V případě odmítnutí odběru a nebo pozitivního nálezu bude závodník považován za pozitivního a nebude se moci již nikdy zúčastnit soutěže naturálních kulturistů – doživotní zákaz startu!!!! Kompletní disciplinární předpisy ČSNS o.s., platné od roku 2010, najdete na stránkách www.natural-sport.cz

10. Trestní zákon a doping – organizátor upozorňuje závodníky, že pokud některý bude Antidopingovým výborem ČR pozitivně testován, případ může být v případě nedodržení podmínek stanovených v propozicích a čestném prohlášení předán orgánům činným v trestním řízení k dalšímu šetření.

 • MUŽI – NATURÁLNÍ KULTURISTIKA

I. Junioři -  do 21 let (včetně) + dodržení hmotnostního limitu
II. Muži do 174 cm + dodržení hmotnostního limitu
III. Muži do 180 cm + dodržení hmotnostního limitu
IV. Muži nad 180 cm + dodržení hmotnostního limitu
V. Masters – muži nad 40 let + dodržení hmotnostního limitu
VI. Super Masters – muži nad 50 let + dodržení hmotnostního limitu
VII. Absolutní vítěz  

(v případě, že budou alespoň 3 účastníci ve věku nad 60 let, budou vyhlášeny výsledky této kategorie zvlášť)

Disciplíny:

I. část  - Hodnocení postavy – svalový rozvoj
II. část - Volné sestavy
III. část - Finále
 • MUŽI – FITNESS!!!

Hmotnostní limity pro tuto kategorii jsou stejné jako u naturální kulturistiky. Prioritní je však u této kategorie volná sestava (60% bodů), ve které musí závodník narozdíl od kulturistické sestavy prokázat zejména pohybové schopnosti dle níže uvedených kritérií. Kromě toho se hodnotí svalový rozvoj ve vybraných povinných pózách (40%).

I. část - Hodnocení postavy v povinných pózách (40%)
Hodnocení postavy v následujících 6 povinných pózách:
dvojitý biceps zpředu, hrudník z boku, triceps z boku,  dvojitý biceps zezadu, břišní svalstvo + stehna s rukama za hlavou, uvolněný postoj

II. část - Volná sestava – délka 1.30 – 1.45 min. (60%)

Volná sestava - hodnotí se:

 1. showmanship s celkovým uměleckým dojmem 
 2. základní gymnastické, případně akrobatické prvky, které musí být předvedené dokonalou technikou
 3. flexibilitu
 4. silové prvky  (mohou být použité i ze sportovního aerobiku )
 5. taneční prvky
 6. hudba vytvořená na choreografii  z max. 3 skladeb    
 7. kostým laděný k choreografii 
 8. délka volné sestavy 1.30 min, max. 1.45 min

Povinné prvky: v sestavě jsou povinné 2 silové prvky a 2 ukázky ohebnosti dle vašeho výběru (každá po dobu 3-5 vteřin). Prvky vybírejte tak, aby jste je dokázaly předvést bez chyby a lehce. Demonstrace síly by měla být ukázána v dostatečném časovém rozmezí, tak aby rozhodčí opravdu viděli, že na daný prvek máte dostatek síly.

Hodnocení sestav: všechny povinné prvky musí být zakomponovány do sestavy. Silové prvky by měly být pevné a správně provedené, všechny dopady měkké. Vysoká míra energie by měla být zachována v průběhu celé sestavy. Choreografie a přechody by měly být plynulé a nemělo by být znát, že se závodník připravuje na další prvek. Sestavy by měly být celkově zábavné a zajímavé pro diváky. Závodník by měly mít kontakt s publikem a zařadit výraz během sestavy.  Zároveň by měly plně využít celé podium, hudbu, případné rekvizity či téma sestavy.

Protože se jedná zejména o přehlídku pohybových schopností, není u kategorie Fitness mužů povinné dodržení váhového limitu jako u kategorií naturální kulturistiky.

 • ŽENY – FITNESS

I. Bikiny - nová kategorie
II. Fitness model
III. Fitness Classic - změna pravidel - pouze 2 soutěžní kola!
IV. Fitness Figura - změna pravidel - pouze 2 soutěžní kola!

1) Bikini – 2 soutěžní kola ve dvojdílných plavkách:

a) porovnávání symetrie postavy a celkové prezentace při volných čtvrt obratech (foto v rámci spec. článku) včetně vyvolávání pro jednotlivé rozhodčí (70%)
b) individuální promenáda v plavkách (obdoba současné promenády ve společenských šatech) (30%)

2) Fitness Model – 2 soutěžní kola

a) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (70%)
b) promenáda ve společenských šatech (30%)

3) Fitness Figure – 2 soutěžní kola

a) porovnávání svalového rozvoje v 5 povinných pózách  (50%)
b) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (50%)  
                                            
4) Fitness Classic – 2 soutěžní kola

a) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (40%)
b) volná sestava – délka 1.30 – 1.45 min. (60%)

Pořadatel soutěže má právo podle počtu přihlášených závodníků upravit počet kategorií.

 


 

ĆASOVÝ HARMONOGRAM

 • Sobota – 20.10.2012
08.00 hod. - 09.30 hod. – prezentace, vážení a měření závodníků
09.30 hod. - 09.50 hod – brífink se závodníky
10.00 hod. - 14.30 hod. – semifinále všech kategorií
16.00 hod. - 19.00 hod. – finále všech kategorií+kulturní program
19.30 hod.    – slavnostní recepce

Prezentace - Závodníci se k prezentaci dostaví ve sportovním úboru, s občanským průkazem, resp. cestovním pasem a s ústřižkem o zaplacení startovného. Dále s CD diskem, na kterém bude hudební nahrávka na volnou sestavu. Zahraniční závodníci uhradí startovné při prezentaci. K prezentaci bude mít přístup pouze trenér závodníka, kterého závodník dopředu uvede na přihlášce. Tento obdrží od organizátora cedulku s označením „trenér“ a tuto je povinen nosit viditelně po celou dobu konání soutěže. Totéž platí i pro závodníky.

I. část – HODNOCENÍ POSTAVY – svalový rozvoj naturálního kulturisty

Na základě požadavků rozhodčích budou závodníci navzájem porovnáváni nejméně po dvou závodnících, nejvíce po čtyřech závodnících v následujících pózách: dvojitý biceps zpředu, široký zádový sval zpředu, prsní svaly z boku, dvojitý biceps zezadu + lýtka, široký zádový sval zezadu, triceps z boku, břišní svalstvo + stehna s rukama za hlavou.

Hodnotí se: celkový objem, symetrie postavy a vzájemná harmonie jednotlivých svalových skupin. Rozhodčí budou upřednostňovat vyrýsovanost – kvalitu, ne však přehnanou, která by hraničila s neadekvátním odvodněním. Celkový dojem musí být příjemný s vyzařující energií a silou.V hodnocení bude zohledněna i úprava pokožky – její barva, přiměřený lesk, ale také střih a čistota plavek (plavky musí zakrývat nejméně polovinu hýždí). Nezapomínejte i na úpravu vlasů,  na celkový výraz v obličeji, správné provádění jednotlivých postojů, které je nutné si natrénovat.

NEZAPOMEŇTE – pokožka by měla být oholená . Natřít doporučujeme barvou, která je k tomu určená.
Bodové ohodnocení : Rozhodčí přidělují umístění, které se násobí koeficientem 4.

Příklad: 1. místo x 4 = 4 body, 4. místo x 4 = 16 bodů

II. část – VOLNÉ SESTAVY – naturální kulturisté

Délka volné sestavy může být maximálně 60 sekund, kdy čas bude přesně měřený a to již od prvních tónů hudby, tedy ne až od začátku pózování!!! Po uplynutí 60 sekund bude hudba zastavena, stejně tak i pózování závodníka. Z těchto důvodů si sestavu připravte tak, aby jste tento časový limit dodrželi. Úbor na volnou sestavu – kulturistické plavky. Sestavou má závodník prezentovat svoji formu a předvést zejména pózy, ve kterých působí co nejlépe a dokáže je dokonale zvládnout. Sestava musí být koncipována i prostorově, tedy nestát na jednom místě a přechod od jedné pózy ke druhé by měl choreograficky navazovat. Sestava by měla obsahovat nejen pózování ve stoji, ale i v pokleku a v jednostranných bočních i zadních výpadech. Hudba by měla plně vystihovat temperament závodníka, ale i schopnost držet se v daném rytmu. Snahou každého závodníka by mělo být zanechat umělecký dojem na rozhodčí, ale i na diváky, které by měla sestava zaujmout. Z důvodu kvalitního poslechu hudby proto vyžadujeme CD, na kterém by kromě hudby na volnou sestavu nemělo být nic jiného. Nácviku volné sestavy je třeba věnovat dostatek času, je nutné nezapomínat na výraz tváře, očí a celkový projev. Tento projev by neměl být křečovitý, ale naopak veselý, sebevědomý a s dostatečným kontaktem s diváky. Kromě kulturistického pózování může závodník využít i některé své individuální schopnosti, jako jsou gymnastické, taneční a nebo prvky bojového umění. Toto vše ale nesmí příliš převládat nad kulturistickými prvky, protože se nejedná o soutěž fitness, ale o soutěž naturálních kulturistů. Každá sestava by měla obsahovat nejméně 5 povinných kulturistických póz či jejich variací. Nižší počet póz je důvodem pro bodovou srážku.

Zvláštní ocenění: vyhodnocení nejlepší volné sestavy, oceněný obdrží diplom a cenu.

PRAVIDLA KATEGORIÍ FITNESS

 • FITNESS CLASSIC

I. kolo - hodnotní se:

1. showmanship s celkovým uměleckým dojmem 
2. základní gymnastické a akrobatické prvky, které musí být předvedené dokonalou technikou
3. flexibilitu 
4. silové prvky  (mohou být použité i ze sportovního aerobiku )
5. taneční prvky
6. hudba vytvořená na choreografii  z max. 3 skladeb   
7. kostým laděný k choreografii 
8. délka volné sestavy 1.30 min, max. 1.45 min

II. kolo - hodnotí se:

porovnávání postav v  dvojdílných plavkách, zakázané jsou plavky střihu tanga a g- string, pokožka musí být upravená, natřená soutěžní barvou. Obuv: společenské lodičky nebo boty na podpatku,  pózuje se v základních čtvrtobratech s vytáčením, jen mírné napínání svalů.

Povinné prvky: v sestavě jsou povinné 2 silové prvky a 2 ukázky ohebnosti dle vašeho výběru (každá po dobu 3-5 vteřin). Prvky vybírejte tak, aby jste je dokázaly předvést bez chyby a lehce. Demonstrace síly by měla být ukázána v dostatečném časovém rozmezí, tak aby rozhodčí opravdu viděli, že na daný prvek máte dostatek síly.

Hodnocení sestav: všechny povinné prvky musí být zakomponovány do sestavy. Silové prvky by měly být pevné a správně provedené, všechny dopady měkké. Vysoká míra energie by měla být zachována v průběhu celé sestavy. Choreografie a přechody by měly být plynulé a nemělo by být znát, že se závodnice připravuje na další prvek. Sestavy by měly být celkově zábavné a zajímavé pro diváky. Závodnice by měly mít kontakt s publikem a zařadit výraz a úsměv během sestavy.  Zároveň by měly plně využít celé podium, hudbu, případné rekvizity či téma sestavy.

 • BIKINI

I. kolo: porovnávání symetrie postavy a celkové prezentace při volných čtvrt obratech (foto v rámci spec. článku na www.natural-sport.cz) včetně vyvolávání pro jednotlivé rozhodčí  (70%)

II. kolo: individuální promenáda v plavkách (obdoba současné promenády ve společenských šatech) (30%)

 • FITNESS MODEL

I. kolo: hodnocení postav v dvojdílných plavkách, pózuje se ve čtvrtobratech, které by měly být vždy nasměrovány na rozhodčí tak, aby byl pro rozhodčí co nejlepší výhled k posouzení fyzické kondice a držení těla a aby závodnice vypadaly co nejsymetričtěji.

Povolené jsou plavky střihu tanga, pokožka musí být upravená.Hodnotí se sportovní postava, symetrie těla a sex apeal. Tato kategorie je určena zejména pro začínající fitnessky a fitness modelky. Obuv: lodičky, boty na podpatku.

II. kolo: promenáda v libovolných společenských šatech  

 • FITNESS FIGURA

I. kolo: hodnocení symetrie postavy v dvojdílných plavkách. Pózuje se ve čtvrtobratech s vytáčením, zakázané jsou plavky střihu tanga, pokožka musí být upravená. Hodnotí se symetrie postavy a vzájemná harmonie jednotlivých svalových skupin s možností mírného vyrýsování, sex apeal.

POZOR - nejedná se o kulturistiku, velké svalové objemy nebo neadekvátní odvodnění bude posuzováno negativně. Celkový dojem musí být příjemný, s vyzařující energií a silou.

Obuv: lodičky, boty na podpatku.

II. kolo: hodnocení postavy v dvojdílných plavkách v následujících 6 povinných pózách:
dvojitý biceps zpředu – rozevřené prsty, hrudník z boku, triceps z boku, dvojitý biceps zezadu – rozevřené prsty, břišní svalstvo + stehna s rukama za hlavou, uvolněný postoj.

POZOR !!! Od této soutěže již není omezena účast závodnic ve více libovolných kategoriích současně!!!  Rozhodčí budou samozřejmě i nadále preferovat určitý trend pro každou kategorii, ale rozhodnutí o tom, v jaké kategorii či kategoriích se závodnice zúčastní, bude pouze na ní. 

Další pokyny a informace:

 1. Hotel Dukla se nachází na adrese Holandská 30, Znojmo, 669 02
 2. Ubytování závodníků si zajišťuje a hradí každý účastník sám podle potřeby. Předběžně je rezervována dostateční kapacita cenově dostupného ubytování přímo v Hotelu Dukla, více na  http://www.hotel-dukla.cz/rezervace.html
 3. Na závěrečnou recepci pozve organizátor všechny finalisty i s jejich trenéry, reklamní partnery a další hosty.
 4. Cenné věci si závodníci odloží u svých trenérů nebo známých. Za případné ztráty organizátor nenese zodpovědnost!!!
 5. Závodníky a jejich trenéry žádáme, aby barvou a oleji na pokožku neznečistili stěny a podlahu!!! 
 6. V případě většího počtu závodníků z jednoho klubu doporučujeme přihlášku namnožit, resp. stáhnout z Internetu.
 7. Ceny -  závodníci na 1. až 3. místě v každé kategorii + absolutní vítěz získají poháry + věcné ceny v hodnotě cca 100 000 Kč.
 8. V prostorách soutěže bude prodejní výstava fitness a sportovní výživy + divácké soutěže.
 9. Celodenní vstupenky za cenu 150 Kč (předprodej) můžete zakoupit v sídle ČSNS (možno zaslat na dobírku – obj. na info@natural-sport.cz), nebo ve fitness centru MEDI FITNESS, Vídeňská 707/25, 669 02, Znojmo, tel.: +420 515 22 31 36 (http://www.medifitness.cz/)
 10. Cena celodenní vstupenky v den konání soutěže je 200 kč.

                                                                                   
Tomáš Procházka
prezident ČSNS o.s.

Propozice schváleny Výkonnou Radou České společnosti pro naturální sport o.s. v Karlových Varech dne 14.8.2012.

 
 
Přidej na Facebook Přidej na Linkuj Přidej na Vybrali.sme Přidej na Jagg

Verze pro tisk