Podmínky pro možnost startu na soutěžích pořádaných ČSNS o.s. v roce 2012

Podmínky pro možnost startu na soutěžích pořádaných ČSNS o.s. v roce 2012

Soutěže | 28.12.2011 | Michal Rudzinskyj

Zdroj: natural-sport.cz

 


 

Pro všechny závodníky z ČR je povinná registrace v ČSNS pro daný kalendářní rok, včetně splnění všech souvisejících podmínek (monitoring ADV ČR, uhrazený členský příspěvek na daný kalendářní rok atd.). Bez registrace v ČSNS se mohou soutěží zúčastnit pouze zahraniční závodníci podle podmínek, které budou upřesněny v propozicích k dané soutěži.

Zaregistrovat se mohou jen ti závodníci, kteří se nejméně 2 roky nezúčastnili žádné soutěže u kulturistické organizace, která nemá ve svém názvu uveden přímo požadavek naturálnosti sportovců (naturální kulturistika). Oproti minulým letům se tedy jedná nejen o soutěže ve sportovní kulturistice, ale nově i o soutěže např. v klasické či kondiční kulturistice + bodyfitness žen atd.

Registrace všech zájemců o start na soutěžích pořádaných ČSNS o.s. či jejími partnerskými organizacemi (včetně INBA World Championship 2012, INBA European Championship 2012 či INBA Natural Olympia 2012) musí proběhnout včetně nahlášení údajů pro potřeby monitoringu ADV ČR a zaplacení členského příspěvku nejpozději do 31. 1. 2012.

Registrací závodníka ČSNS o.s. na daný kalendářní rok potvrzujete, že plně akceptujete veškerá, zejména antidopingová pravidla ČSNS o.s. a postihy v případě jejich porušení.

Antidopingová pravidla ČSNS o.s. pro rok 2012 byla aktualizovaná a finanční postihy v případě jejich porušení budou více než dvojnásobně vyšší než doposud ! Cílem tohoto kroku je ještě větší ochrana všech poctivých sportovců a maximální eliminace případných snah o zneužívání dopingu na soutěžích naturálů.

Z důvodu zajištění co největší efektivity dopingového monitoringu a využití dostupného množství mimosoutěžních dopingových testů se vedení ČSNS o.s. rozhodlo, že od začátku roku 2012 platí povinnost celoročního dopingového monitoringu pouze u těch sportovců, kteří se účastní soutěží v následujících kategoriích: NATURÁLNÍ KULTURISTIKA MUŽŮ – všechny kategorie (junioři,muži,masters,supermasters) + FITNESS FIGURE ŽEN. Ostatních kategorií (např. Fitness Model, Fitness Classic) se týkají pouze případné dopingové testy, prováděné přímo na soutěži. Nadále samozřejmě platí povinnost platné registrace všech závodníků coby podmínka pro možnost startu.

Registrace závodníka ČSNS o.s. není možná, pokud měl žadatel kdykoli v minulosti pozitivní dopingový nález či jiné závažné provinění proti předpisům ADV ČR.

Stejně jako v loňském roce se mohou sportovci registrovat individuálně, nebo v rámci ČSNS klubů naturální kulturistiky a fitness, jejichž aktuální seznam najdete na našich stránkách po Novém roce

Samotná evidence nového klubu je velmi jednoduchá, neboť nevyžadujeme žádnou právní subjektivitu, pouze splnění daných podmínek, kterými je podmíněna podpora klubů ze strany ČSNS o.s. Stačí nahlásit veškeré standartní registrační údaje sportovců (členů klubu), název klubu a osobu, která je pověřena jednáním na daný subjekt (nejlépe trenér, majitel fitness centra či některý ze závodníků) . Každý vedoucí klubu naturální kulturistiky musí být individuálním členem ČSNS o.s.

Registraci všech závodníků a platbu členských příspěvků vyřizuje za celý klub jeho vedoucí. Podmínkou pro možnost evidence klubu naturální kulturistiky je minimální počet 3 registrovaných závodníků ČSNS o.s. Protože ve 2. pololetí roku 2011 nebyla většina vedoucích klubů ve vztahu k ČSNS příliš aktivní, tvoříme v  současnosti určitý souhrn zásad a témat, na kterých by měli vedoucí klubů průběžně spolupracovat. Z důvodu maximální flexibility při rozvoji ČSNS klubů a řešení případných problémů byl pověřen komunikací s vedoucími všech klubů jihočeský krajský koordinátor ČSNS o.s. Jiří Exner – tel. +420 728 126 153.

Uhrazením členského příspěvku na rok 2012 ve výši 500 Kč (členové některého z klubů naturální kulturistiky a fitness) či 1000 Kč (individuálně registrovaní sportovci) se zároveň stáváte členem INBA Europe a máte tím pádem kromě dalších výhod i právo na výrazně nižší startovné (cca 50%) na INBA World Championship 2012 a INBA European Championship 2012.

Členství ve kterémkoli z registrovaných ČSNS klubů naturální kulturistiky a fitness není limitováno bydlištěm sportovce atp., takže si rozhoduje každý sportovec s vedoucím oddílu o tom, za který klub bude v daném roce soutěžit. Každý sportovec se v současnosti připravuje na vlastní náklady, neplánujeme tedy v tomto směru jakákoli omezení, složité řešení přestupů atd. Podmínkou je pouze to, že není možné změnit klubovou příslušnost v průběhu roku a celoroční výsledky jednotlivých klubů se budou počítat v sestavě, jakou nahlásí vedoucí klubů v průběhu ledna 2012.

POZOR !!! Dalším z kroků, kterými chceme eliminovat případné snahy o zneužívání dopingu na našich soutěžích, se týká sportovců, kteří doposud nebyli registrovanými členy ČSNS o.s.. Ti budou mít možnost nominovat se na vrcholné mezinárodní soutěže ( MS + ME) pouze v případě, že budou členy některého z klubů naturální kulturistiky a fitness, nikoli individuálně registrovanými členy ČSNS o.s. Vedoucí všech klubů, kteří rozhodují o tom, kdo se stane jejich členem, tím získají vlastní nástroj, jak eliminovat sportovce ze svébo okolí, o nichž nejsou přesvědčeni, že se připravují v souladu s naší filosofií naturální kulturistiky. Vedoucí jednotlivých klubů budou moci v případě potřeby kontaktovat všechny své kolegy, nebo Jiřího Exnera, který se bude starat o činnost vedoucích klubů a komunikaci s nimi.

Do celoroční soutěže o nejúspěšnější sportovce a kluby ČSNS o.s. v roce 2012 se budou tentokrát započítávat výsledky 6 soutěží (3x jaro + 3x podzim), přičemž více informací o kritériích této soutěže zveřejníme na začátku roku 2012.

 
 
Přidej na Facebook Přidej na Linkuj Přidej na Vybrali.sme Přidej na Jagg

Verze pro tisk