Natural Cup 2013 - propozice

Natural Cup 2013 - propozice

V sobotu 12.10. proběhne v Bystřici pod Hostýnem 9. ročník mezinárodní soutěže ČSNS Natural Cup 2013

Soutěže | 02.10.2013 | Michal Rudzinskyj
Hlavní organizátor:  Česká společnost pro naturální sport o.s. (ČSNS)
Termín soutěže: sobota 12.10.2013
Místo konání: Bystřice p/Hostýnem – Sportovní hala Sušil
Promotér soutěže:  Tomáš Procházka a Eva Sikorová
Odborná porota:   5členná
Lékař:  MUDr. Roman Sýkora
Moderátor: Petr Juriga
Přihlášky a informace: ČSNS o.s. - Tomáš Procházka
Svahová 22
360 01  Karlovy Vary
tel.+fax: 353223555
mobil:  608 968 993
www.natural-sport.cz
e-mail: info@natural-sport.cz

Podmínky soutěže:

1. ČSNS je samostatný právní subjekt, který má licenci na organizování sportovních soutěží. Pro účast závodníků z ČR je nutná registrace v ČSNS pro daný kalendářní rok, včetně splnění všech souvisejících podmínek (monitoring ADV ČR, uhrazený členský příspěvek na daný kalendářní rok atd.). Zároveň je soutěž otevřená i těm, kteří jsou současně registrováni v nějakém jiném subjektu, pokud ale splní veškeré podmínky soutěže. Bez registrace v ČSNS se mohou soutěže zúčastnit pouze zahraniční závodníci, registrovaní v mezinárodní organizaci INBA Europe (s vyjímkou zemí, kde nemá INBA Europe smluvní patrnerskou organizaci).

2. Soutěž je určená pro sportovce, kteří se připravují jen naturálními -  přirozenými prostředky výživy, bez použití jakýchkoliv zdraví škodlivých látek. Zejména NE za pomoci dopingu, např. anabolických steroidů!!! Povolené jsou doplňky stravy pro sportovce, suplementy od domácích i zahraničních výrobců, které prošly registrací Ministerstva zdravotnictví ČR a SR a v případě zahraničních závodníků schválením příslušných institucí.

3. Soutěže se mohou zúčastnit  jen ti zahraniční závodníci, kteří se nejméně 2 roky nezúčastnili žádné soutěže ve sportovní, klasické či kondiční kulturistice, u sportovců z ČR je nutná registrace v ČSNS

4. Včas, úplně a čitelně vyplněná a zaslaná přihláška + čestné prohlášení na adresu či
e-mail organizátora (info@natural-sport.cz) . Startovné - 350 Kč/1 kategorii (zahraniční účastníci mohou případně 15 EUR/1 kategorii).

5. Uzávěrka přihlášek je 27.09.2013. Po tomto termínu už další přihlášky nebudou platné.

6. Vyplnit čestné prohlášení a podpisem potvrdit svoji „naturální – čistou“ připravenost na soutěž a potvrdit, že plně akceptujete pravidla soutěže, antidopingová pravidla ČSNS o.s. a postihy v případě jejich porušení.

7. Závodník podpisem přihlášky na soutěž uděluje ČSNS o.s. v souvislosti se soutěží Aminostar Natural Cup 2010 souhlas s volným použitím a šířením podobizen, obrazových snímků a obrazových záznamů, pořízených v průběhu této soutěže. 

8. Dobrý zdravotní stav. Podepsáním přihlášky na soutěž závodník potvrzuje, že závodí na vlastní zodpovědnost. Zároveň doporučujeme každému závodníkovi kontrolu u svého ošetřujícího lékaře, nebo u tělovýchovného lékaře.

9. Hmotnostní limity - omezení hmotnosti závodníků je jedním z prostředků, jak dosáhnout vysokou sportovní úroveň i bez použití dopingových prostředků. Cílem nejsou nadprůměrně „velké objemy“, ale především hustota, přiměřené vyrýsování, souměrnost a estetika.

Hmotnostní limity

Omezení hmotnosti je jedním z opatření, které má za cíl podpořit čistotu naturálních závodníků. Výborná forma s odpovídajícím vyrýsováním se dá dosáhnout i s přirozenými „povolenými“ prostředky. Preferováno bude vyrýsování s přijatelnými objemy.

Hmotnostní limity jsou následující: při prezentaci – vážení, může závodník nad výšku (v cm) mínus 100 překročit nejvýše: 

při výšce do 160 cm  - 0 kg
od 160 cm do 163 cm - o 1 kg
od 163 cm do 166 cm - o 2 kg
od 166 cm do 169 cm - o 3 kg
od 169 cm do 172 cm - o 4 kg
od 172 cm do 175 cm - o 5 kg
od 175 cm do 178 cm - o 6 kg
od 178 cm do 181 cm - o 7 kg
od 181 cm do 184 cm - o 8 kg
od 184 cm do 187 cm  - o 9 kg

atd., tj. každé 3 cm o 1 kg

Příklady:

Závodník při prezentaci měří 168 cm. Jeho hmotnost může být maximálně 71 kg
(168 – 100 = 68, 68 + 3 = 71 kg).
Závodník měří 176 cm (176 – 100 = 76, 76 + 6 = 82 kg) atd.
Závodník měří 187 cm = 187 – 100 = 87 + 9 = 96 kg

V případě, že závodník překročí stanovený limit, nebude připuštěn k soutěži a startovné se jemu a ani trenérovi nevrací.

POZOR!!! Organizátor prohlašuje, že zabezpečí maximální korektnost a přesnost při vážení a měření. Proto vás upozorňujeme, abyste nepočítali se žádnou tolerancí! Váha bude přesně nakalibrovaná a ve vaší přítomnosti kontrolovaná.

9. Dopingová kontrola – organizátor zabezpečí ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR dopingovou kontrolu v souladu s Antidopingovou chartou a směrnicemi. Testováno bude cca 10 vybraných závodníků, ze všech soutěžících, tedy i zahraniční závodníci. V případě odmítnutí odběru a nebo pozitivního nálezu bude závodník považován za pozitivního a nebude se moci již nikdy zúčastnit soutěže naturálních kulturistů – doživotní zákaz startu!!!! Kompletní disciplinární předpisy ČSNS o.s., platné od roku 2010, najdete na stránkách www.natural-sport.cz

10. Trestní zákon a doping – organizátor upozorňuje závodníky, že pokud některý bude Antidopingovým výborem ČR pozitivně testován, případ může být v případě nedodržení podmínek stanovených v propozicích a čestném prohlášení předán orgánům činným v trestním řízení k dalšímu šetření.

 • MUŽI – NATURÁLNÍ KULTURISTIKA

I. I. Dorost - 15 - 18 let (do dne 18. narozenin)
+ dodržení hmotnostního limitu
II. Junioři -  do 21 let (včetně) + dodržení hmotnostního limitu
III. Muži do 180 cm + dodržení hmotnostního limitu
IV. Muži nad 180 cm + dodržení hmotnostního limitu
V. Masters – muži nad 40 let + dodržení hmotnostního limitu
V. Masters – muži nad 40 let + dodržení hmotnostního limitu
VI. Super Masters – muži nad 50 let + dodržení hmotnostního limitu

(v případě, že budou alespoň 3 účastníci ve věku nad 60 let, budou vyhlášeny výsledky této kategorie zvlášť)

Disciplíny:

I. část  - Hodnocení postavy – svalový rozvoj
II. část - Volné sestavy
III. část - Finále
 • NATURÁLNÍ KULTURISTIKA SMÍŠENÉ PÁRY

I. kolo - porovnávání svalového rozvoje + symetrie postavy (50%)
II. kolo - volné sestavy (50%)

 • MUŽI – FITNESS

Prioritní u této kategorie je volná sestava, ve které musí závodník narozdíl od kulturistické sestavy prokázat zejména pohybové schopnosti dle níže uvedených kritérií. Kromě toho se hodnotí symetrie postavy ve čtvrtobratech.

I. část
- Hodnocení symetrie postavy ve čtvrtobratech (40%)
II. část - Volná sestava – délka 1.30 – 1.45 min. (60%)

 • ŽENY – FITNESS

I. Bikini Fitness
II. Fitness Model
III. Fitness Classic
IV. Fitness Figura (v případě, že budou alespoň 3 účastnice ANC 2013 ve věku nad 35 let, budou vyhlášeny výsledky této kategorie zvlášť)
V. Ms. Physique

1) Bikini – 2 soutěžní kola ve dvojdílných plavkách:
a) porovnávání symetrie postavy a celkové prezentace při volných čtvrt obratech (foto v rámci spec. článku) včetně vyvolávání pro jednotlivé rozhodčí (70%)
b) individuální promenáda v plavkách (obdoba současné promenády ve společenských šatech) (30%)

2) Fitness Model – 2 soutěžní kola
a) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (70%)
b) promenáda ve společenských šatech (30%)

3) Fitness Classic – 2 soutěžní kola   
a) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (40%)
b) volná sestava – délka 1.30 – 1.45 min. (60%)

4) Fitness Figure – 2 soutěžní kola

a) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (70%)             
b) individuální promenáda v plavkách (30%)                           
                                             
5) Ms. Physique – 2 soutěžní kola   
a) porovnávání svalového rozvoje v 5 povinných pózách  (50%)
b) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (50%)

POZOR!!! Není omezena účast závodnic ve více libovolných kategoriích současně!!!  Rozhodčí budou samozřejmě i nadále preferovat určitý trend pro každou kategorii, ale rozhodnutí o tom, v jaké kategorii či kategoriích se závodnice zúčastní, bude pouze na ní.

Pořadatel soutěže má právo podle počtu přihlášených závodníků upravit počet kategorií. Více informacích o jednotlivých kategoriích najdete na adrese http://www.natural-sport.cz/soutezni-kategorie


ĆASOVÝ HARMONOGRAM

 • Sobota – 12.10.2013
08.00 hod. - 09.30 hod. – prezentace, vážení a měření závodníků
09.30 hod. - 09.50 hod – brífink se závodníky
10.00 hod. - 15.30 hod. – semifinále všech kategorií
17.00 hod. - 20.00 hod. – finále všech kategorií+kulturní program
20.30 hod.    – slavnostní recepce

Prezentace - Závodníci se k prezentaci dostaví ve sportovním úboru, s občanským průkazem, resp. cestovním pasem a s ústřižkem o zaplacení startovného. Dále s CD diskem, na kterém bude hudební nahrávka na volnou sestavu. Zahraniční závodníci uhradí startovné při prezentaci. K prezentaci bude mít přístup pouze trenér závodníka, kterého závodník dopředu uvede na přihlášce. Tento obdrží od organizátora cedulku s označením „trenér“ a tuto je povinen nosit viditelně po celou dobu konání soutěže. Totéž platí i pro závodníky.

Další pokyny a informace:

 1. Sportovní hala Sušil se nachází na adrese Fryčajova 901, Bystřice p/Hostýnem
 2. Ubytování závodníků si zajišťuje a hradí každý účastník sám podle potřeby. Předběžně je rezervována dostateční kapacita cenově dostupného ubytování (220 Kč/osoba/noc) na zrekonsruovaném domově mládeže na adrese Mlýnská 1425, Bystřice p/ Hostýnem.
  Kontakt: +420 573 378 001, e-mail: annablaha@seznam.cz
 3. Na závěrečnou recepci pozve organizátor všechny finalisty i s jejich trenéry, reklamní partnery a další hosty.
 4. Cenné věci si závodníci odloží u svých trenérů nebo známých. Za případné ztráty organizátor nenese zodpovědnost!!!
 5. Závodníky a jejich trenéry žádáme, aby barvou a oleji na pokožku neznečistili stěny a podlahu!!! 
 6. V případě většího počtu závodníků z jednoho klubu doporučujeme přihlášku namnožit, resp. stáhnout z Internetu.
 7. Ceny -  závodníci na 1. až 3. místě v každé kategorii + absolutní vítěz získají poháry + věcné ceny v hodnotě cca 100 000 Kč.
 8. Celodenní vstupenky za cenu 100 Kč (předprodej) můžete zakoupit v sídle ČSNS (možno zaslat na dobírku – obj. na info@natural-sport.cz), nebo u Evy Sikorové – e-mail: Sikorova10@seznam.cz
 9. Cena celodenní vstupenky v den konání soutěže je 120 kč.

                                                                                   
Tomáš Procházka
prezident ČSNS o.s.

 
 
Přidej na Facebook Přidej na Linkuj Přidej na Vybrali.sme Přidej na Jagg

Verze pro tisk