ČSNS - mezinárodní MČR v kulturistice a fitness 2013

ČSNS - mezinárodní MČR v kulturistice a fitness 2013

V sobotu 15.06.2013 proběhne v pražském Kulturním domě Ládví mezinárodní Mistrovství České republiky v naturální kulturistice mužů a fitness žen.

Soutěže | 29.05.2013 | Michal Rudzinskyj
Hlavní organizátor:   Česká společnost pro naturální sport o.s. (ČSNS)
Termín soutěže:   sobota 15.06.2013
Místo konání: Praha – Kulturní dům Ládví – Burešova (Binarova) 1661/2, 182 00 Praha – 8, Kobylisy 
Promotér soutěže:  Tomáš Procházka
Odborná porota: 5 členná
Lékař:    -
Moderátor: Roman Wróbel
Přihlášky a informace:  ČSNS o.s. - Tomáš Procházka
Svahová 22
360 01  Karlovy Vary
tel.+fax: 353223555
mobil:  608 968 993
www.natural-sport.cz
e-mail: info@natural-sport.cz

Podmínky soutěže:

1. ČSNS je samostatný právní subjekt, který má licenci na organizování sportovních soutěží. Pro účast závodníků z ČR je nutná registrace v ČSNS pro daný kalendářní rok, včetně splnění všech souvisejících podmínek (monitoring ADV ČR, uhrazený členský příspěvek na daný kalendářní rok atd.). Zároveň je soutěž otevřená i těm, kteří jsou současně registrováni v nějakém jiném subjektu, pokud ale splní veškeré podmínky soutěže. Bez registrace v ČSNS se mohou soutěže zúčastnit pouze zahraniční závodníci, registrovaní v mezinárodní organizaci INBA Europe (s vyjímkou zemí, kde nemá INBA Europe smluvní patrnerskou organizaci). 

2. Soutěž je určená pro sportovce, kteří se připravují jen naturálními - přirozenými prostředky výživy, bez použití jakýchkoliv zdraví škodlivých látek. Zejména NE za pomoci dopingu, např. anabolických steroidů!!!  Povolené jsou doplňky stravy pro sportovce, suplementy od domácích i zahraničních výrobců, které prošly registrací Ministerstva zdravotnictví ČR a SR a v případě zahraničních závodníků schválením příslušných institucí.

3. Soutěže se mohou zúčastnit  jen ti zahraniční závodníci, kteří se nejméně 2 roky nezúčastnili žádné soutěže ve sportovní, klasické či kondiční kulturistice, u sportovců z ČR je nutná registrace v ČSNS.

4. Včas, úplně a čitelně vyplněná a zaslaná přihláška + čestné prohlášení na adresu či
e-mail organizátora (info@natural-sport.cz). Startovné - 300 Kč/1 kategorii (zahraniční účastníci mohou případně 15 EUR/1 kategorii).

5. Uzávěrka přihlášek je 31.5.2013. Po tomto termínu už další přihlášky nebudou platné.

6. Vyplnit čestné prohlášení a podpisem potvrdit svoji „naturální – čistou“ připravenost na soutěž a potvrdit, že plně akceptujete pravidla soutěže, antidopingová pravidla ČSNS o.s. a postihy v případě jejich porušení.

7. Závodník podpisem přihlášky na soutěž uděluje ČSNS o.s. v souvislosti se soutěží Aminostar Mezinárodní MČR 2013 souhlas s volným použitím a šířením podobizen, obrazových snímků a obrazových záznamů, pořízených v průběhu této soutěže

8. Dobrý zdravotní stav. Podepsáním přihlášky na soutěž závodník potvrzuje, že závodí na vlastní zodpovědnost. Zároveň doporučujeme každému závodníkovi kontrolu u svého ošetřujícího lékaře, nebo u tělovýchovného lékaře.

9. Hmotnostní limity - omezení hmotnosti závodníků je jedním z prostředků, jak dosáhnout vysokou sportovní úroveň i bez použití dopingových prostředků. Cílem nejsou nadprůměrně „velké objemy“, ale především hustota, přiměřené vyrýsování, souměrnost a estetika.

Hmotnostní limity:

Omezení hmotnosti je jedním z opatření, které má za cíl podpořit čistotu naturálních závodníků. Výborná forma s odpovídajícím vyrýsováním se dá dosáhnout i s přirozenými „povolenými“ prostředky. Preferováno bude vyrýsování s přijatelnými objemy.

Hmotnostní limity jsou následující: při prezentaci – vážení, může závodník nad výšku (v cm) mínus 100 překročit nejvýše: 

při výšce do 160 cm  - 0 kg
od 160 cm do 163 cm - o 1 kg
od 163 cm do 166 cm - o 2 kg
od 166 cm do 169 cm - o 3 kg
od 169 cm do 172 cm - o 4 kg
od 172 cm do 175 cm - o 5 kg
od 175 cm do 178 cm - o 6 kg
od 178 cm do 181 cm - o 7 kg
od 181 cm do 184 cm - o 8 kg
od 184 cm do 187 cm  - o 9 kg

atd., tj. každé 3 cm o 1 kg

Příklady:

Závodník při prezentaci měří 168 cm. Jeho hmotnost může být maximálně 71 kg
(168 – 100 = 68, 68 + 3 = 71 kg).
Závodník měří 176 cm (176 – 100 = 76, 76 + 6 = 82 kg) atd.
Závodník měří 187 cm = 187 – 100 = 87 + 9 = 96 kg
V případě, že závodník překročí stanovený limit, nebude připuštěn k soutěži a startovné se
jemu a ani trenérovi nevrací.

POZOR!!!  Organizátor prohlašuje, že zabezpečí maximální korektnost a přesnost při vážení a měření. Proto vás upozorňujeme, abyste nepočítali se žádnou tolerancí! Váha bude přesně nakalibrovaná a ve vaší přítomnosti kontrolovaná.

9. Dopingová kontrola – organizátor zabezpečí ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR dopingovou kontrolu v souladu s Antidopingovou chartou a směrnicemi. Testováno bude cca 10 vybraných závodníků, ze všech soutěžících, tedy i zahraniční závodníci. V případě odmítnutí odběru a nebo pozitivního nálezu bude závodník považován za pozitivního a nebude se moci již nikdy zúčastnit soutěže naturálních kulturistů – doživotní zákaz startu!!!!  Kompletní disciplinární předpisy ČSNS o.s., platné od 1.1.2012, najdete na stránkách  www.natural-sport.cz

10. Trestní zákon a doping – organizátor upozorňuje závodníky, že pokud bude u některého (é)  Antidopingovým výborem ČR ohlášeno porušení antidopingových pravidel, případ může být v případě nedodržení podmínek stanovených

  • MUŽI – NATURÁLNÍ KULTURISTIKA
I. Dorost - 18-18 let (do dne 18. narozenin)
+ dodržení hmotnostního limitu
II. Junioři -  do 21 let (včetně) + dodržení hmotnostního limitu
III. Muži do 175 cm + dodržení hmotnostního limitu
IV. Muži do 180 cm + dodržení hmotnostního limitu
V. Muži nad 180 cm + dodržení hmotnostního limitu
VI. Masters – muži nad 40 let + dodržení hmotnostního limitu

VI. Super Masters – muži nad 50 let (v případě, že budou alespoň
3 účastníci Mezinárodního MČR ve věku nad 60 let, budou vyhlášeny
výsledky této kategorie zvlášť)

 

Disciplíny:

I. část  - Hodnocení postavy – svalový rozvoj
II. část - Volné sestavy
III. část  - Finále

NATURÁLNÍ KULTURISTIKA SMÍŠENÉ PÁRY

I. kolo - porovnávání svalového rozvoje + symetrie postavy (50%)
II. kolo - volné sestavy (50 %)
  • MUŽI – FITNESS!!

Prioritní u této kategorie je volná sestava, ve které musí závodník narozdíl od kulturistické sestavy prokázat zejména pohybové schopnosti dle níže uvedených kritérií. Kromě toho se hodnotí symetrie postavy ve čtvrtobratech.

I. část - Hodnocení symetrie postavy ve čtvrtobratech (40%)
II. část - Volná sestava – délka 1.30 – 1.45 min. (60%)

  • ŽENY – FITNESS

I. Bikini Fitness
II. Fitness Model
III. Fitness Classic
IV. Fitness Figura
V. Ms. Physique

1) Bikini – 2 soutěžní kola ve dvojdílných plavkách:
a) porovnávání symetrie postavy a celkové prezentace při volných čtvrt obratech (foto v rámci spec. článku) včetně vyvolávání pro jednotlivé rozhodčí (70%)
b) individuální promenáda v plavkách (obdoba současné promenády ve společenských šatech) (30%)

2) Fitness Model – 2 soutěžní kola
a) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (70%)
b) promenáda ve společenských šatech (30%)

3) Fitness Classic – 2 soutěžní kola
  
a) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (40%)
b) volná sestava – délka 1.30 – 1.45 min. (60%)

4) Fitness Figure – 2 soutěžní kola
a) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (70%)            
b) individuální promenáda v plavkách (30%)                          
                                            
5) Ms. Physique – 2 soutěžní kola  
a) porovnávání svalového rozvoje v 5 povinných pózách  (50%)
b) porovnávání symetrie postavy ve čtvrtobratech (50%)

POZOR!!! Není omezena účast závodnic ve více libovolných kategoriích současně!!! Rozhodčí budou samozřejmě i nadále preferovat určitý trend pro každou kategorii, ale rozhodnutí o tom, v jaké kategorii či kategoriích se závodnice zúčastní, bude pouze na ní.

FITNESS DĚTÍ: pouze volná sestava!!!
1) kategorie 8 – 11 let
2) kategorie 12 – 15 let

Kategorie dětí obsahuje pouze volný program, jehož délka by měla být v rozsahu 1.30 - 1.45 min. Měla by obsahovat prvky silové, flexibilní a akrobatické. Sestava by měla prezentovat jednotlivé pohybové dovednosti soutěžícího.

Pořadatel soutěže má právo podle počtu přihlášených závodníků upravit počet kategorií.

Speciální ocenění v soutěži: cena časopisu Muscle Fitness - nejlepší volná sestava, cena ČSNS – Miss Fitness (sympatie), ceny serveru aktin.cz - nejlepší stehna soutěže.

Časový harmonogram

Sobota – 15.06.2013

07.30 - 08.45 hod. – prezentace, vážení a měření závodníků
09.00 - 16.00 hod. – semifinále všech kategorií
17.00 - 20.00 hod. – finále všech kategorií+kulturní program
20.30 hod. – slavnostní recepce

Prezentace - Závodníci se k prezentaci dostaví ve sportovním úboru, s občanským průkazem, resp. cestovním pasem, dále s CD diskem, na kterém bude pouze hudební nahrávka na volnou sestavu. Zahraniční závodníci uhradí startovné při prezentaci. K prezentaci bude mít přístup pouze trenér závodníka, kterého závodník dopředu uvede na přihlášce. Tento obdrží od organizátora cedulku s označením „trenér“ a tuto je povinen nosit viditelně po celou dobu konání soutěže. Totéž platí i pro závodníky.

Další pokyny a informace:

1. Kulturní dům Ládví se nachází na adrese Burešova 1661/2, Praha 8, Kobylisy – metro trasa C – stanice Ládví

2. Ubytování závodníků si zajišťuje a hradí každý účastník sám podle potřeby. Volnou kapacitu nabízí např. Hotel Imos Prague, více na  www.hotel-imos.com 

3. Na závěrečnou recepci pozve organizátor všechny finalisty a jejich trenéry + všechny zahraniční účastníky soutěže.

4. Cenné věci si závodníci odloží u svých trenérů nebo známých. Za případné ztráty organizátor nenese zodpovědnost!!!

5. Závodníky a jejich trenéry žádáme, aby barvou a oleji na pokožku neznečistili stěny a podlahu.

6. V případě většího počtu závodníků z jednoho klubu doporučujeme přihlášku namnožit, resp. stáhnout z Internetu.

7. Ceny - závodníci na 1. až 3. místě v každé kategorii + absolutní vítěz získají poháry, všichni finalisté získají hodnotné věcné ceny v hodnotě více než 100 000 Kč, nejlepší 3 závodníci z ČR v každé kategorii získají medaile + diplomy, všichni účastníci získají pamětní plakety. Zvláštní cenu získá závodník v soutěži o nejlepší volnou sestavu, závodník s nejlepším rozvojem dolních končetin a Miss Fitness.

8. V prostorách soutěže bude prodejní výstava fitness a sportovní výživy atd.

9. POZOR! Celodenní vstupenky za cenu 250 Kč (předprodej) si můžete zakoupit v sídle ČSNS (možno zaslat na dobírku – obj. na info@natural-sport.cz), nebo v sídle firmy REDOT Reality (www.redot.cz) , Panská 10, Praha 1, tel. 270 002 222 , otevřeno: po - pá od 8:30 do 17:00 hodin.

Cena celodenní vstupenky v den konání soutěže je 300 Kč.

Tomáš Procházka
prezident ČSNS o.s.

Propozice schváleny Výkonnou Radou České společnosti pro naturální sport o.s. v Karlových Varech dne 2. 4. 2013.

Přihlášky na soutěž, objednávky vstupenek:
ČSNS o.s., Svahová 22, 360 01, Karlovy Vary
www.natural-sport.cz e-mail: info@natural-sport.cz

 
 
Přidej na Facebook Přidej na Linkuj Přidej na Vybrali.sme Přidej na Jagg

Verze pro tisk