Směrnice pro návrat závodníků, kteří startovali na neschválených soutěžích

Směrnice pro návrat závodníků, kteří startovali na neschválených soutěžích

Zajímavosti | 26.07.2012 | Michal Rudzinskyj

Zdroj: skfcr.cz


Vzhledem k řadě žádostí závodníků, kteří v minulosti startovali na soutěžích jiných organizací (např. NABBA, WABBA aj.) a kteří se chtějí vrátit zpět do Svazu kulturistiky a fitness České republiky (IFBB), schválil Výkonný výbor SKFČR na svém posledním zasedání podmínky, za kterých je tento návrat možný.

Vydání těchto podmínek v jednoznačné podobě navazuje na další kroky SKFČR, který chce nastavit pro časté situace jasná a předem stanovená pravidla, se kterými bude veřejnost seznámena a která zaručí stejné a transparentní podmínky pro všechny zájemce.

Podmínky vychází z konzultací se zástupci mezinárodní federace IFBB a v plném znění je najdete níže. Až do 31. 8. 2012 platí pro návrat závodníků nižší požadavky, návraty poté jsou komplikovanější. Formulář, na kterém je nutné případnou žádost podat, si můžete stáhnout na této stránce.

Směrnice pro návrat závodníků, kteří startovali na neschválených soutěžích

V případě, že o členství ve Svazu kulturistiky a fitness České republiky (dále jen SKFČR) a o následný start na soutěžích SKFČR nebo mezinárodní federace IFBB požádá sportovec, který v minulosti startoval na neschválených soutěžích (neschválenou soutěží je jakákoliv soutěž, kterou nepořádal SKFČR nebo mezinárodní federace IFBB), lze tak učinit za následujících podmínek.

Žádosti přijaté do 31. 8. 2012 (včetně)

Pro kladné vyřízení žádosti je nutné splnit následující podmínky:

  1. sportovec nestartoval v roce 2012 na žádné neschválené soutěži (tzn. start na neschválených soutěžích byl v roce 2011 nebo dříve),
  2. sportovec nemá ze své předchozí činnosti v SKFČR (IFBB) udělen disciplinární trest doživotního zákazu činnosti,
  3. sportovec nemá udělen disciplinární trest žádnou jinou sportovní organizací,
  4. sportovec zašle svoji žádost o vstup na sekretariát SKFČR nejpozději do 31. 8. 2012,
  5. sportovec přiloží podepsané čestné prohlášení, že se v budoucnu nezúčastní žádné další neschválené soutěže a v případě, že ano, bere na vědomí, že mu již nikdy nebude umožněn opětovný návrat do SKFČR.

Žádosti přijaté po 1. 9. 2012 (včetně)

Pro kladné vyřízení žádosti je nutné splnit následující podmínky:

  1. sportovec nestartoval v posledních 3 letech na žádné neschválené soutěži,
  2. sportovec nemá ze své předchozí činnosti v SKFČR (IFBB) udělen disciplinární trest doživotního zákazu činnosti,
  3. sportovec nemá udělen disciplinární trest žádnou jinou sportovní organizací,
  4. sportovec nestartoval na neschválené soutěži v době, kdy měl udělen jakýkoliv trest zákazu činnosti v SKFČR,
  5. sportovec přiloží podepsané čestné prohlášení, že se v budoucnu nezúčastní žádné další neschválené soutěže a v případě, že ano, bere na vědomí, že mu již nikdy nebude umožněn opětovný návrat do SKFČR.

Všechny žádosti budou posuzovány individuálně, splnění výše uvedených podmínek dává předpoklad, nikoli však záruku kladného vyřízení žádosti. Posuzovacím orgánem je zde Výkonný výbor SKFČR, poradním orgánem Disciplinární komise SKFČR a Revizní komise SKFČR.

 
 
Přidej na Facebook Přidej na Linkuj Přidej na Vybrali.sme Přidej na Jagg

Verze pro tisk