Valná hromada SKFČR pro rok 2013 - krátké ohlédnutí

Valná hromada SKFČR pro rok 2013 - krátké ohlédnutí

V sobotu 16. března 2013 se v hotelu Exe Iris Hotel v Praze konala Valná hromada Svazu kulturistiky a fitness České republiky.

Zajímavosti | 19.03.2013 | Michal Rudzinskyj

Zdroj: skfcr.cz

 


Setkání se zúčastnilo 33 zástupců oddílů. Předsedajícím Valné hromady byl Mgr. Petr Sailer z advokátní kanceláře Jansta, Kostka.

Po úvodním schválení jednacího řádu a programu přišel na řadu bod schvalování pracovního předsednictva, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise. Poté byly předneseny zprávy předsedů jednotlivých komisí (ty budou spolu s usnesením a zápisem z Valné hromady postupně zveřejněny na svazových webových stránkách). Po krátké přestávce byl v souladu s programem přednesen návrh na změnu stanov, který byl nakonec schválen - kromě několika drobných úprav byl do stanov doplněn bod o povinnosti oddílů zasílat alespoň jednou za rok na sekretariát seznam své členské základny (tato povinnost vychází z požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zároveň ale umožní efektivněji nabízet členům jednotlivé svazové výhody - mj. úrazové pojištění zdarma, pojištění odpovědnosti trenérů zdarma, slevy na zboží a služby partnerů apod.). Po schválení stanov následovala cca 20minutová diskuse, při které delegáti pokládali členům Výkonného výboru své dotazy a ti bezprostředně odpovídali. Poté, cca 2 hodiny od zahájení, byla Valná hromada ukončena.

Další zasedání Valné hromady se bude konat v prvním čtvrtletí příštího roku a bude se jednat o Valnou hromadu volební, tzn. bude na ní pro další 4leté období zvolen předseda Svazu kulturistiky a fitness České republiky a členové Výkonného výboru, Disciplinární komise a Revizní komise.

 

 
 
Přidej na Facebook Přidej na Linkuj Přidej na Vybrali.sme Přidej na Jagg

Verze pro tisk