Profil redakce

Časopis FITNESS vychází od listopadu 1996. V roce 1997 byl vydáván jako čtvrtletník a od roku 1998 vychází jako dvouměsíčník. Je určen především ženám a dívkám, které dávají přednost aktivnímu životnímu stylu a chtějí si vypracovat hezkou sportovní postavu. Na 84 stránkách najdete tréninkové tipy na doma i do posilovny, rady týkající se zdravé stravy, rozhovory se zajímavými osobnostmi, profily fitness závodníků, novinky ze světa kosmetiky, reportáže z fitness soutěží, několik poraden reagujících na čtenářské dotazy a v neposlední řadě také motivující příběhy žen, kterým se díky pevné vůli, usilovnému cvičení a vhodné dietě podařilo od základů změnit svůj životní styl a postavu. Časopis FITNESS je úzce spjat s oblíbenou čtenářskou soutěží POSTAVA SNŮ. Od roku 1999 spolupracuje FITNESS s kanadským časopisem OXYGEN, což mu umožňuje přinášet čtenářům nejen aktuální informace z tuzemska, ale také zajímavosti od renomovaného světového média.

  • Časopis FITNESS pro vás připravují:

Vydavatel a šéfredaktor: Ivan Rudzinskyj
Zástupce šéfredaktora: Vladislava Rudzinská
Odpovědná redaktorka: Kateřina Götzová
Redaktorka: Michaela Bahníková
Manager: Renáta Kučerová
Grafická úprava: Ing. Luděk Bartoníček
Stálí dopisovatelé: RNDr. Petr Fořt. MUDr. Martin Krám, Ing. Jan Smejkal, Zuzana Burianová, Radka Malá, Ing. Petra Bayerová
Fotodokumentace: Vlastimil Raška, Josef Adlt, Ivan Rudzinskyj, Zdeněk Dryák

  • Adresa redakce:

Svět kulturistiky, Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 611 314
email: rudzinskyj@svetkulturistiky.cz

  • Inzerce:

Renáta Kučerová
tel.: 603 955 591
email: ren.kucerova@volny.cz
Termíny pro příjem inzerce

  • Informace o předplatném v ČR:

tel./fax: 466 611 314
E-mail: info@svetkulturistiky.cz

  • Předplatné v České republice přijímá:

Ivan Rudzinskyj, Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice

  • Informace o předplatném na Slovensku:

Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, P.O.Box 183, 830 00 Bratislava
Telefon: 02/44 45 88 21, 44 44 27 73 a 44 45 88 16
email: predplatne@abompkapa.sk