Pódiová Grand Prix

TŘETÍ ROČNÍK ZAČÍNÁ!

Kdy?

30. září 2011

Kde?

V Praze Holešovicích v rámci veletrhu FITNESS EXPO 2011

Máme za sebou dva ročníky pódiové soutěže. Oba byly velmi úspěšné a setkaly se s vaším velkým zájmem. Proto jsme se rozhodli v pořádání soutěže pokračovat a umožnit tak vám i nám znovu prožít skvělou atmosféru živého soutěžního klání. Ještě před tím, než vyplníte a odešlete s voji přihlášku, můžete se na záznam z předchozích ročníků podívat na našich webovkách www.svetkulturistiky.cz!

Soutěžit se bude v místě konání veletrhu FITNESS EXPO 2011 v Praze Holešovicích. Prezentace soutěžících proběhne od 13.00 do 14.30 hodin u stánku časopisu SVĚT KULTURISTIKY a vlastní soutěž bude probíhat v čase 15.00 – 16.30 hodin. Průběh soutěže bude možné sledovat prostřednictvím přímého přenosu naší web-TV na stránkách našeho časopisu www.svetkulturistiky.cz!


PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Do soutěže je možné se přihlásit pouze vyplněním originálu přihlášky uveřejněného na stránkách našeho časopisu. Přihlášku je nutné odeslat nejpozději do 31.8.2011 na adresu naší redakce (Svět kulturistiky, Wintrova II/1313, 530 03  Pardubice). Přihlásit se může pouze ten, kdo se zúčastnil některého z osmi ročníků  korespondenční soutěže Grand Prix časopisu Svět kulturistiky a nestartoval na žádné kulturistické soutěži v jakékoliv federaci.

2. Jsou vyhlášeny tyto soutěžní kategorie:

muži do 40 let
muži nad 40 let
ženy

3. Řádně přihlášený soutěžící se před začátkem závodů zaregistruje u rozhodčích občanským průkazem. Předloží plavky, ve kterých bude soutěžit (nesmí jít o tanga) a vylosuje si startovní číslo.

4. Při vstupu na pódium nesmí mít hodinky, řetízky. Na plavkách musí mít upevněné startovní číslo a to na pravé straně plavek z pohledu soutěžícího. Pořadatel má právo nedovolit soutěžícímu účast v soutěži v případě, že jeho soutěžní forma vykazuje jakékoli porušení sportovní etiky.

5. Soutěžící na pódium přivede hlavní rozhodčí v pořadí podle startovních čísel. Provedou základní čtvrtobraty. Poté budou vyvoláváni rozhodčími podle čísel ke vzájemnému porovnávání ve čtyřech kulturistických postojích souhlasných se soutěží GP (základní postoj, břicho-nohy, dvojitý biceps zepředu, široký sval zádový zezadu).

6. Ve druhém kole předvedou všichni soutěžící v blocích po dvou podle startovních čísel volné pózování na hudbu, připravenou pořadatelem, v době trvání jedné minuty. Po předvedení volného pózování vybere porota šest soutěžících, kteří postupují do finále.

7. Na základě pokynů hlavního rozhodčího předvedou všichni soutěžící společně čtvrtobraty a povinné postoje. Následovat bude společné volné pózování v délce zhruba 1 minuty.

8. V případě velkého počtu soutěžících (nad 15) bude vyhlášena eliminace. Eliminace proběhne na základě porovnání všech zúčastněných v základních čtvrtobratech. Rozhodčí určí, která patnáctka soutěžících bude pokračovat a kdo soutěž opustí.

9. Na základě umístění soutěžících jednotlivými rozhodčími budou vyhlášeny výsledky soutěže.

10. Veškeré náklady spojené se soutěží si hradí každý soutěžící sám.

11. Nejpozději v den konání soutěže má pořadatel právo provést jakékoli dodatečné změny v pravidlech, které zásadně nenaruší průběh soutěže.


PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE NALEZNETE V ČASOPISU SVĚT KULTURISTIKY Č. 6/2011 NA STRANĚ 16.


Případné otázky vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 466 611 314 nebo na e-mailové adrese info@svetkulturistiky.cz