Profil redakce

Časopis Svět kulturistiky vychází od dubna 1990. Ze čtvrtletníku vydávaného v letech 1991 a 1992 se postupně vypracoval na dvouměsíčník (1992 a 1993), od roku 1994 do 2005 vycházelo 10 čísel ročně a konečně od roku 2006 vychází 11 čísel ročně (10 měsíčních vydání + velké prázdninové dvojčíslí).

Časopis na 100-140 stranách přináší všem příznivcům kulturistiky a rekreačního posilování účinné tréninkové metody pro začátečníky i pokročilé, rady týkající se sportovní výživy a suplementace, rozhovory se zajímavými osobnostmi, profily závodníků, novinky ze světa kulturistiky, reportáže z našich i zahraničních soutěží, poradny reagujících na čtenářské dotazy, celou řadu čtenářských soutěží o lákavé ceny a mnoho dalších informací. Díky spolupráci s kanadským časopisem MuscleMag International přináší Svět kulturistiky také články přímo od renomovaného světového média. Ke kvalitě časopisu přispívá i licence předního světového institutu Colgan Institute USA, který se zabývá výzkumem sportovní výživy a suplementů.

Časopis Svět kulturistiky pro vás připravují:

Vydavatel a šéfredaktor:  Ivan Rudzinskyj
Zástupce šéfredaktora: Vladislava Rudzinská
Redaktorky:  Pavlína Vykoukalová a Kateřina Götzová
Manager:   Renáta Kučerová
Grafická úprava: Ing. Luděk Bartoníček
Stálí dopisovatelé: RNDr. Petr Fořt. MUDr. Martin Krám, Ing. Jan Smejkal, Karel Šedivý, Zuzana Burianová
Fotodokumentace:   Josef Adlt, Ivan Rudzinskyj, Vlastimil Raška, Zdeněk Dryák

Dne 20.12.2011 se redakce časopisu Svět kulturistiky a časopisu FITNESS úspěšně přestěhovala do větších prostor v centru města Pardubic.

  • Adresa redakce

Svět kulturistiky, Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 611 314
email: rudzinskyj@svetkulturistiky.cz
http
: www.svetkulturistiky.cz

  • Inzerce:

Renáta Kučerová
tel.: 603 955 591
email: ren.kucerova@volny.cz

Informace o předplatném v ČR:

tel./fax: 466 611 314
email: info@svetkulturistiky.cz


  • Předplatné v České republice přijímá:

Ivan Rudzinskyj, Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice

  • Informace o předplatném na Slovensku:

Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, P.O.Box 183, 830 00 Bratislava
Telefon: 02/44 45 88 21, 44 44 27 73 a 44 45 88 16
email: predplatne@abompkapa.sk